Idea Paper CT

Idea Paper CT 07.2023 – 12.2023

Create for us | Tworzą dla nas

Karolina Grabska

Pseudonim: Papierowy Wilk. M

IG: @papierowywilk.karolag
FB: https://www.facebook.com/karolina.wujkiewicz/

Co robisz na co dzień? Na co dzień zajmuję się domem. Każdą wolną chwilę poświęcam na rękodzieło i udoskonalanie swoich umiejętności, pogłębianie wiedzy.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję już prawie 5 lat z małą przerwą. Przygodę ze scrapem zaczęłam ponieważ dostałam od znajomej kartkę, którą zamówiłam na ślub. Potem bardzo chciałam zrobić coś od siebie w prezencie dla bliskiej mi osoby.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Była to kartka wykonana metodą quillingu. Tak zaczęłam zagłębiać się w cardmaking, aż w końcu trafiłam na termin – scrapbooking i wciągnęłam się bez granic.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moimi najmocniejszymi stronami w rękodziele są albumy oraz projekty 3D. Lubię sama tworzyć kształty i sama je wycinać a co za tym idzie mogę chyba napisać, że się w tym specjalizuję.
Czym jeszcz się interesujesz oprócz scrapbookingu? Oprócz albumów i projektów 3D uwielbiam wyplatać makramy, oraz szyć lalki. To jedno z moich ostatnich zainteresowań, które sprawiają mi bardzo dużo radości. Lubię także malować, piec ciasta i torty, a w przyszłości planuję rozpocząć pisanie ikon.

What do you do on a daily basis? I take care of the house on a daily basis. I spend every free moment on handicrafts and improving my skills and deepening my knowledge.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scratching for almost 5 years now, with a little break.
My adventure with scrap started because my friend gave me a card that I ordered for my wedding. Then I really wanted to do something for myself as a gift for a loved one.
What was your first scrap work? It was a quilling card. That’s how I started to delve into cardmaking, and finally I hit the term – scrapbooking and I got involved with no limits.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My greatest strengths in handicrafts are albums and 3D projects. I like to create shapes myself and cut them myself, and therefore I can say that I specialize in this.
What else are you interested in besides scrapbooking? In addition to albums and 3D projects, I love to weave macrame and sew dolls. This is one of my last hobbies and I enjoy it a lot. I also like to paint, bake cakes and pies, and plan to start writing icons in the future.

Edyta Hulka

pseudonim: Papierowa Hulka

IG:@papierowahulka
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100036964597016

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem mamą, zajmuję się domem i pracuję w kwiaciarni, co daje mi mnóstwo radości.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zaczęłam interesować się scrapbookingiem pod koniec 2017 roku.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Album.. Miał to być prezent dla odchodzącej na emeryturę – naprawdę wyjątkowej – wychowawczyni mojego najmłodszego syna. Dokonałam tego! Album powstał, został wręczony, a ja złapałam bakcyla, który nazywa się scrapbooking:) Od tamtej pory systematycznie wzbogacam swój warsztat, uczę się nowych rzeczy i podejmuję wyzwania.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moja najmocniejsza strona? Powiedziałabym, że to cierpliwość i systematyczność w dążeniu do wyznaczonego celu. Bardzo lubię też niekonwencjonalne podejście do realizacji różnych projektów, staram się, aby były niepowtarzalne. Kocham papiery! Piękne papiery scrapowe napędzają moją wyobraźnię, są motorem kreatywności! Staram się być uniwersalna pod względem wykonywania prac i nie zawężać się do jakiejś jednej ścieżki czy specjalizacji, to wprowadziłoby na moje biurko nudę, a ja po prostu lubię wyzwania. Do zobaczenia wkrótce:)

What do you do on a daily basis? On a daily basis, I am a mother, I take care of the house and work in a flower shop, which gives me a lot of joy.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started to be interested in scrapbooking at the end of 2017.
What was your first scrap work? Album .. It was supposed to be a gift for the retiring – really special – carer for my youngest son. I made it! The album was created, it was handed over, and I caught the bug called scrapbooking 🙂 Since then, I have been systematically enriching my workshop, learning new things and taking up challenges.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My strongest point? I would say that it is patience and systematic pursuit of the set goal. I also like an unconventional approach to the implementation of various projects, I try to make them unique. I love papers! Beautiful scrap papers fuel my imagination, they are the engine of creativity! I try to be universal in terms of my work and not narrow myself to any one path or specialization, it would put boredom on my desk, and I just like challenges. See you soon:)

Anna Pomykała

Pseudonim: JumperArt – Kreatywny Świat Papieru

IG: @jumperart_ap
FB: https://www.facebook.com/jumperart.kreatywnyswiatpapieru

Co robisz na co dzień? Prywatnie jestem żoną oraz mamą 18 latka z pasją wędkarstwa. Uwielbiam te rodzinne wyjazdy i kilkugodzinną ciszę. Cisza jest mi potrzebna gdyż jestem nauczycielką z pasją do scrapowania. Dla moich uczniów stworzyłam koło Kreatywne robótki, które działa od kilku lat.
Jak długo scrapujesz? Scrapuję od 11 lat, chociaż na początku to quilling był moją pasją.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapbooking towarzyszył mi od pierwszych dni mojej pracy w szkole, wtedy nie potrafiłam go jeszcze nazwać. Jednak, gdy mój syn potrzebował zaproszeń na komunię od razu wiedziałam, że sama je wykonam. I właśnie tak rozpoczęłam przygodę z papierem.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwszą pracą, do której wracam z sentymentem był quillingowy ślubny box. Sama rysowałam szablony, wycinałam, kleiłam to, co potrzeba i… tak zostało mi do dzisiaj. Uwielbiam samodzielnie tworzyć bazy, chociaż jest to pracochłonne.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moją mocną stroną jest różnorodność. Nie zamykam się na jedną formę czy technikę. Najczęściej tworzę kartki, albumy, boxy, malutkie karteczki ATC. Bardzo mi się spodobało kreatywne podejście do ozdób HDF, HOME DECOR, próbuję mediowania, a kwiaty z papieru i foamiranu wygniatam sama. Wokół mnie musi się coś dziać, nie lubię nudy.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Nauczanie, scrapowanie, wspieranie syna w jego pasji wypełnia każdą wolna chwilkę w moim życiu. Lecz, gdy tylko mogę przeskoczyć w inną przestrzeń, to okazuje się, że uciekam w wirtualny świat grafiki komputerowej.
What you do on a daily basis? Privately, I am a wife and mother of an 18-year-old boy with a passion for fishing. I love these family trips and a few hours of silence. I need silence because I am a teacher with a passion for scrapping. For my students, I created a Creative Needlework circle that has been running for several years.
How long have you been scrapping? I have been scrapping for 11 years, although at the beginning quilling was my passion.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? Scrapbooking accompanied me from the first days of my work at school, then I couldn’t name it yet. However, when my son needed communion invitations, I immediately knew that I would make them myself. And that’s how I started my adventure with paper.
What was your first scrap work? The first work to which I return with sentiment was a quilling wedding box. I drew the templates myself, cut out, glued what was needed and … that’s how I’ve stayed until today. I love creating bases myself, although it is laborious.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? Diversity is my forte. I do not limit myself to one form or technique. Most often I create cards, albums, boxes, tiny ATC cards. I really liked the creative approach to HDF, HOME DECOR decorations, I try to mediate, and I knead paper and foamiran flowers myself. There must be something going on around me, I don’t like boredom.
What else are you interested in apart from scrapbooking?
Teaching, scrapping, supporting my son in his passion fills every free moment in my life. But as soon as I can jump into another space, it turns out that I am escaping into the virtual world of computer graphics.

Laura Gilhuly

FB: https://www.facebook.com/laura.gilhuly
IG: @lauragilhuly
http://angelbearscraps.blogspot.com/

Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem domową mamą/żoną dwóch fantastycznych i kochających zabawę młodych mężczyzn – Cody ma 22 lata i jest świeżo upieczonym absolwentem college’u, który właśnie rozpoczął pracę w wybranej przez siebie dziedzinie, a Ty ma 21 lat i pracuje jako spawacz. Od 23 lat jestem szczęśliwą żoną mojego najlepszego przyjaciela i wspaniałego męża, Jona. Jest pracowity, ambitny, zdeterminowany i kochający… Jestem kreatywna, entuzjastyczna, emocjonalna i pełna pasji – razem tworzymy wspaniały zespół! Mój mąż jeździ ciężarówką i jest kierowcą długodystansowym, więc w ciągu tygodnia jestem ja i nasi chłopcy, dwoje naszych futrzastych dzieci i moje śmieci!!! Moja rodzina jest centrum mojego życia, moją inspiracją i motywacją do tworzenia albumów z wycinkami.
Od jak dawna scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zaczęłam scrapować lata temu, kiedy moja siostra zabrała mnie na zajęcia dla początkujących Creative Memories
i bardzo mi się to podobało, po prostu nie byłam scraperem Creative Memories i szybko wybrałam się na własną rękę. Znalazłam kilka bardzo pomocnych i przyjaznych stron w sieci i od tamtej pory próbuję nowych rzeczy i uczę się. Bardzo lubię próbować nowych rzeczy i tworzyć projekty!
Jaka była Twoja pierwsza scrapowa praca? Nie jestem pewna… to było naprawdę dawno temu – pamiętam, jak tworzyłam makietę dla mojego męża z naszych synów i jego. Uwielbiał to i nadal gdzieś to mamy, ale tak naprawdę było źle… Pocięłam oryginalne zdjęcia na kształty… Nie mam pojęcia, o czym myślałem!
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Tworzę głównie layouty 12×12. Lubię uchwycić wspomnienia mojej rodziny i zachować je. Mam to szczęście,
że moja rodzina jest bardzo fotogeniczna i pozwalam sobie, kiedy chcę wyjść i zrobić im zdjęcie.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam gotować i piec. Jeśli nie robię scrapbookingu, to zazwyczaj jestem w kuchni!
Bardzo pasjonuje mnie tworzenie posiłków i deserów dla mojej rodziny. Niemal w każdą niedzielę można mnie spotkać przy pieczeniu przez cały dzień… robieniu ciastek, ciast i chlebów!
What do you do on a daily basis? I am a stay at home mom/wife to 2 fantastic and fun loving young men – Cody is 22 and is a recent graduate of college and just began working in his chosen field and Ty is 21 and works as a welder. I am happily married for 23 years to my best friend and awesome husband, Jon. He is hardworking, ambitious, determined and loving…I am creative,enthusiastic, emotional and passionate – together we make a great team! My husband drives truck and he is a long haul driver so during the week, It is me and our boys, our two fur babies and my scrappy stuff!!! My family is the focus of my life, my inspiration, and my motivation to scrapbook.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started scrapping years ago when my sister took me to a Creative Memories beginner class and I really enjoyed it, I just wasn’t a Creative Memories scrapper and soon struck out on my own. I found a few very helpful and friendly sites on the web and have been trying new things and learning ever since. I really enjoy trying new things and creating projects!
What was your first scrap work? I’m not really sure….it was a really long time ago – I do remember creating a layout for my husband of our sons and him. He loved it and we still have it somewhere but truthfully it was bad….I cut original photos into shapes….I have no idea what I was thinking!
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I create mostly 12×12 layouts. I like to capture memories of my family and preserve them. I am lucky that my family is very photogenic and indulge me when I want to go out and take photos of them.
What else are you interested in apart from scrapbooking? I love to cook and bake. If I am not scrapbooking I am usually in the kitchen! I am really passionate about creating meals and desserts for my family. Almost every Sunday you can find me baking all day…making cookies, cakes and breads!

Izabela Kostorz

FB: https://www.facebook.com/izabela.kostorz.9
FP: https://www.facebook.com/KreatywnyBajzel/
IG: @izabela_kostorz

Co robisz na co dzień? Co ja mogę o sobie Wam powiedzieć? Jestem 37 letnia babką występująca w roli żony i mamy dwójki nastolatków. Pracująca na standardowym, nie twórczym etacie. Uwielbiam góry, naturę i rower. Mam wiele zainteresowań, ale najbardziej uwielbiam twórczość. Każda okazja, każda forma i każdy dzień jest dla mnie okazją do kreatywnych i barwnych działań.
Jak długo scrapujesz? Ciężko stwierdzić jak długo scrapuje. Pasja na pewno już trwa kilka lat. ale już jako dziecko lubiłam tworzyć własne karteczki i upominki.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Takim chyba największym punktem od którego zaczęłam tworzyć kartki było pojawienie się moich dzieci. To z nimi zaczęłam tworzyć kartki dla bliskich na różne okazje. I tak z małego hobby urodziła się wielka pasja.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Z pewnością były to kartki okolicznościowe, tylko że kiedyś mówiłam na to laurki.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Uwielbiam kartki i wszelakie dekoracje z papieru. Ostatnio bardzo rozwijam właśnie formę, w której wykorzystuje scrap i próbuje za jego pomocą nadać zwykłym rzeczom niezwykły i klimatyczny wygląd. Uwielbiam prace, które nie tylko są piękne, ale i praktyczne. Takie, które mogą nam służyć każdego dnia: wszelkiego rodzaju kalendarze, notesy, pudełka, ramki. Ostatnimi czasy również wykorzystuje scrap przy rozpiskach bullet journala. To taka moja kolejna pasja. Właściwie z każdym dniem wiem, że ogranicza mnie tylko wyobraźnia.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Wszelakimi twórczymi działaniami. Uwielbiam rysunek, malarstwo i kaligrafię. Uwielbiam tematykę planowania i organizacji oraz metody planowania bullet journal. Bardzo lubię też majsterkowanie i wszelakie formy tworzenia z „recyklingu” oraz szycie. Poza twórczymi działaniami kocham naturę, góry i wyprawy rowerowe.
What do you do on a daily basis? What can I tell you about myself? I am a 37-year-old grandmother acting as a wife and we have two teenagers. Working in a standard, non-creative job. I love mountains, nature and cycling. I have many interests, but I love creativity the most. Every occasion, every form and every day is an opportunity for me to be creative and colorful.
How long have you been scrapping? It’s hard to tell how long he’s been scrapping. The passion has certainly been going on for several years. but as a child I liked to create my own cards and gifts.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? Probably the biggest point from which I started making cards was the arrival of my children. It was with them that I started creating cards for loved ones for various occasions. And so a great passion was born from a small hobby.
What was your first scrap work?They were certainly greeting cards, only I used to call them cards.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I love cards and all sorts of paper decorations. Recently, I’ve been developing a form in which I use scrap and try to give ordinary things an unusual and atmospheric look. I love works that are not only beautiful but also practical. The ones that can serve us every day: all kinds of calendars, notebooks, boxes, frames. Recently, he also uses scrap for bullet journal entries. This is my next passion. In fact, every day I know that I am only limited by my imagination.
What else are you interested in apart from scrapbooking? All creative activities. I love drawing, painting and calligraphy. I love planning and organization and bullet journal planning methods. I also really like DIY and all forms of creating from „recycling” and sewing. In addition to creative activities, I love nature, mountains and bicycle trips.

Viktoryia Kisel

Nick: scrap_kisiel

FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100069267595166
IG https://www.instagram.com/scrap_kisiel/

Co robisz na co dzień? Na co dzień zajmuję się scrapowaniem. To jest moim głównym źródłem dochodu.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję już prawie 7 lat. Nie pamiętam kto lub co mnie sprawiło, że zaczęłam to. Ale myślę, że coś ciekawego zobaczyłam na YouTube, kartkę ręcznie robioną albo album, i wtedy zrozumiałam, że chcę to zrobić.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Myślę, że to była kartka.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz?
Najmocniejszą stroną jest to, że mogę pracować w różnych stylach, nie boję się próbować czegoś nowego. Specjalizuję się w kartkach o nietypowym kształcie, w pop-up albumach i albumach dekorowanych „na bogato”.
What you do on a daily basis? I do scrapbooking every day. This is my main source of income.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scrapping for almost 7 years. I don’t remember who or what made me start this. But I think I saw something interesting on YouTube, a handmade card or an album, and then I realized that I wanted to do it.
What was your first scrap work? I think it was a card.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? The strongest point is that I can work in different styles, I’m not afraid to try something new. I specialize in unusually shaped cards, pop-up albums and richly decorated albums.

Katarzyna Pacwa

Pseudonim:ScrapPodula 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100042245059209 
IG – ScrapPodula

Co robisz na co dzień? Na co dzień pracuje oraz jestem szczęśliwą żoną i matką czwórki dzieci….tak czwórki🙂
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuje od około czterech lat. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych warsztatach, co sprawia mi ogromną radość. Scrap jest dla mnie formą relaksu i rodzajem terapii w trudnych chwilach… pozwala mi się wyciszyć…. i jest dla mnie ukojeniem… po ciężkim dniu… Córcia dostała na urodzinki od mojej koleżanki kartkę z kotkami…taką ręcznie zrobioną. Bardzo spodobał mi się ten oryginalny i niepowtarzalny pomysł na prezent. Pierwszym krokiem była wizyta w Action i zakup kilku podstawowych materiałów do pracy… a potem to już wszystko potoczyło się błyskawicznie…- przepadłam🙈
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Na początku próbowałam swoich sił w robieniu prostych kartek. Następne były exploding boxy, pierwsze kwiaty z foamiranu…. no i dopiero po jakimś czasie odważyłam się stworzyć mój pierwszy album na zdjęcia całkiem od podstaw🙂
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Jestem uparta ( o ile można nazwać to mocną cechą😆) i dążę do postawionego sobie celu.
Ten kto stoi w miejscu, nie rozwija się… uważam, że małymi kroczkami ale byleby do przodu… Czasami coś nie wyjdzie za pierwszym, drugim, razem…. ale w końcu za piątym się uda. Tworzę różne kartki i boxy na wszelkie okoliczności, LO, metryczki oraz albumy. Kolejnym moim krokiem były próby z mix mediami… i tak obecnie również powstają u mnie mediowe projekty takie jak: pudełka, ramki na zdjęcia, szkatułki, home decory z użyciem past, farb, tuszy, wosków i odlewów żywicznych.
Czym się jeszcze interesuje oprócz scrapbookingu? Oprócz mojej pasji do papieru i nożyczek bardzo lubię intensywnie spędzać każdą wolną chwilę – nie lubię nudy. Chodzę na siłownię i lubię jeździć na rowerze. Z moją rodzinką robimy wypady w góry i nad jeziora, bardzo lubimy zwiedzać stare zamki i zamczyska…🙂 Oprócz tego nurkuje – kocham wodę. W zeszłym roku rozpoczęłam przygodę z pływaniem na desce SUP i się wykręciłam… Mam też kota o imieniu LUNA, który często dotrzymuje mi towarzystwa podczas scrapowania.
What do you do on a daily basis? I work every day and I am a happy wife and mother of four children …. yes four. How long have you been scrapping?Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scrapping for about four years. I am constantly expanding my knowledge and skills by participating in various workshops, which gives me great joy. Scrap is a form of relaxation for me and a kind of therapy in difficult times … it allows me to calm down … and is a relief for me … after a hard day … My daughter got a card with cats for her birthday from my friend… handmade. I really liked this original and unique gift idea. The first step was a visit to Action and buying some basic materials for work… and then it all happened in a flash… – I’m lost.
What was your first scrap work? At first, I tried my hand at making simple cards. Exploding boxes were next, the first foamiran flowers…. and only after some time I dared to create my first photo album from scratch.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I am stubborn (if you can call it a strong feature?) and I strive for my goal. The one who stands still does not develop … I think that in small steps, but only forward … Sometimes something will not work out the first time, the second time, together … but in the end it will work out. I create various cards and boxes for all circumstances, LO, certificates and albums. My next step was to try with mix media… and that’s how I currently create media projects such as: boxes, photo frames, caskets, home decor with the use of pastes, paints, inks, waxes and resin castings.
What else are you interested in apart from scrapbooking? In addition to my passion for paper and scissors, I really like to spend every spare moment intensively – I don’t like boredom. I go to the gym and I like cycling. With my family, we make trips to the mountains and lakes, we really like to visit old castles and castles … ? In addition, I dive – I love water. Last year I started my adventure with swimming on a SUP board and I turned around…
I also have a cat named LUNA, who often keeps me company while scrapping.

Barbara Kobylarz

FB: https://www.facebook.com/barbara.kobylarz.71/
IG:
https://www.instagram.com/barbarakobylarz1/

Co robisz na co dzień? Pracuję w szkolę – uczę logistyki.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od kilku lat – ale z przerwami. Wszystko zaczęło się od tego, że w pracy potrzebowaliśmy ręcznie robionych kartek na święta Bożego Narodzenia. Podjęłam się zadania i… tak jakoś zostało.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą był exploding box (wtedy jeszcze nie było gotowych baz) oraz kartki świąteczne.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Najwięcej robię kartek, bo o to najczęściej jestem proszona. W wolnej chwili lubię poeksperymentować z bazami czy kształtami.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam czytać – tematyka różna, wszystko zależy od nastroju.
What you do on a daily basis? I work in a school – I teach logistics.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scrapping for a few years, but off and on. It all started with the fact that we needed at work
handmade Christmas cards. I took up the task and … somehow it stayed.
What was your first scrap work? My first work was an exploding box (there were no bases yet) and Christmas cards.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I do most of the cards, because that’s what I’m most often asked to do. In my spare time, I like to experiment with bases and shapes.
What else are you interested in apart from scrapbooking? I love reading – all kinds of topics
depends on the mood. 

Monika Bartosik

Nickname: ScrapMonia

FB: https://www.facebook.com/ScrapMoniaa
IG: @scrapmonia_monika.bartosik

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem żoną cudownego mężczyzny, który wspiera mnie w mojej pasji oraz matką dwójki cudownych dzieci: 3 letniego Franka oraz 3 miesięcznej Sophi.
Jak długo scrapujesz? Scrapuje już od 2011 roku, choć wtedy nie wiedziała, że nazywa się to scrapbookingiem. Rękodziełem zajmuję się od dziecka, bo już jako bodajże 9-10 latka zajmowałam się rzeźbą i płaskorzeźba, by potem zająć się quillingiem i scrapbookinkiem. Scrapbookingiem tak zupełnie na poważnie (bo wcześniej średnio byłam zadowolona ze swoich prac) zajęłam się kiedy zaszłam w pierwszą ciążę, to dało mi kopa do zmian i rozwijania swojej pasji.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Już jako dziecko robiłam laurki dla rodziców. Wtedy nazywało się laurkami, bo o scrapie nie miałam pojęcia. Wiec rękodzieło jest ze mną od zawsze.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartki, zdecydowanie zaczynałam od kartek.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Myślę, że mogę śmiało stwierdzić, że moją najmocniejszą stroną są albumy. Tworząc je mogę się twórczo wyżyć i rozwijać, wymyślając coraz to nowsze rozwiązania.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Oprócz scrapu mój czas zajmują dzieci. Choć coraz częściej myślę o powrocie do płaskorzeźby. Odkąd ostatni raz trzymałam dłuto w ręce minęło 10 lat.
What you do on a daily basis? On a daily basis, I am the wife of a wonderful man who supports me in my passion and the mother of two wonderful children: 3-year-old Frank and 3-month-old Sophia.
How long have you been scrapping? She has been scrapping since 2011, although at that time she did not know that it was called scrapbooking. I have been doing handicrafts since I was a child, because as a 9-10 year old I was dealing with sculpture and bas-relief, and then I took up quilling and scrapbooking. I took up scrapbooking quite seriously (because before that I wasn’t satisfied with my work on average) when I got pregnant for the first time, it gave me a kick to change and develop my passion.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? As a child, I made cards for my parents. Then it was called laurki, because I had no idea about scrapie. So handicraft has always been with me. What was your first scrap job? Cards, I definitely started with cards.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I think I can safely say that albums are my strongest point. By creating them, I can creatively live and develop, inventing newer and newer solutions.
What else are you interested in apart from scrapbooking? In addition to scrap, my time is occupied by children. Although more and more often I think about returning to bas-relief. It’s been 10 years since I last held a chisel in my hand. 

Oleksandra Vashchuk

IG: https://instagram.com/sashura14?igshid=YmMyMTA2M2Y=
FB: https://www.facebook.com/RakushkaWorkshop

Co robisz na co dzień? Witam, mam na imię Oleksandra, pochodzę z arbuzowej stolicy Ukrainy, Cherson. Jakiś czas temu pracowałam jako lekarz i było to moje ulubione zajęcie. Potem urodziłam dwójkę dzieci i zaczęłam się nimi zajmować, naszym dużym domem i pięknym ogrodem. Miałam duży warsztat, w którym przygotowywałam dekoracje do dekoracji naszej rodzinnej restauracji, robiłam prace scrapowe i rysowałam.
Teraz mieszkam z rodziną w Austrii, w Wiedniu, w małym mieszkanku
i nie wiem, co będzie jutro. Ale mam stół, trochę narzędzi i mnóstwo
kreatywnych pomysłów w głowie.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Swoją przygodę ze scrapbookingiem rozpoczęłam 6 lat temu. Kiedy zamówiłam ręcznie robiony album w prezencie, zapłaciłam za niego i otrzymałam okropny produkt, którego nie mogłem zaprezentować. Miałam w swoim życiu wiele różnych zespołów projektowych. Craft O’Clock to dla mnie wielki zaszczyt i możliwość nie zwariowania w tym trudnym czasie. Doceniaj każdy dzień swojego życia i pamiętaj, aby znaleźć czas na kreatywność.

What do you do on a daily basis? Hello, my name is Oleksandra, I am from the watermelon capital of Ukraine, Kherson. A while ago I worked as a doctor and it was my favorite thing. Then I gave birth to two children and began to take care of them, our big house and beautiful garden. I had a large workshop where I prepared decor for decorating our family restaurant, did scrapbooking and drew. Now I live with my family in Austria, in Vienna, in a small apartment and I don’t know what will happen tomorrow. But I have a table, some tools and a lot of creative ideas in my head.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started scrapbooking 6 years ago. When I ordered a handmade album as a gift, paid for it, and received from the master a terrible product that could not be presented. I have had many different design teams in my life. Craft O’Clock is a great honor for me and the opportunity to not go crazy during this difficult time. Appreciate every day of your life and be sure to find time for creativity.

Weronika Wernerowska

Nickname: Nika

FB: https://m.facebook.com/PapierowefantazjeNiki
blog: https://papierowefantazjeniki.blogspot.com/

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem pełnoetatową mamą dwóch chłopaków.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od 7 lat. Po urodzeniu pierwszego syna czułam straszną potrzebę odnalezienia swojej prawdziwej pasji, wcześniej było kilka, ale to nie było to „coś” co dodawało mi skrzydeł.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą była kartka z okazji Chrztu mojej Chrześniaczki, więc początki bardzo miło wspominam.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Bardzo lubię wykonywać bogato zdobione kartki, z własnoręcznie wykonanymi kwiatami, mnóstwem koronek czy tiulu i musowo brokat czy inne błyskotki. Scrapbooking pochłonął mnie w całości.
What do you do on a daily basis? I am a full-time mum of two boys.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scraping for 7 years. After the birth of my first son, I felt a terrible need to find my true passion, before that there were a few, but it was not something that gave me wings.
What was your first scrap job? My first job was a card on the Baptism of my goddaughter, so I have very fond
memories of the beginnings
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I really like to make richly decorated cards, with handmade flowers, lots of lace or tulle and must-see brocade or other trinkets. Scrapbooking consumed me completely.