Idea Paper CT

Idea Paper CT 07.2022 – 12.2022

Create for us | Tworzą dla nas

Monika Bartosik 

Pseudonim: ScrapMonia 

FB: https://www.facebook.com/ScrapMoniaa
IG: @scrapmonia_monika.bartosik

Co robisz na co dzień? Na co dzień mieszkam w Niemczech i jestem na urlopie macierzyńskim opiekując się moim 17 miesięcznym synkiem.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Rękodziełem zajmuję od bardzo dawna, praktycznie od dziecka. Na początku była to rzeźba i płaskorzeźba, później trochę decu, quilling, scrap też ale to było tak z doskoku pomiędzy pracą a codziennymi obowiązkami. Pierwsze kartki zrobiłam ok 2011 roku. Scrapbookingiem tak zupełnie na poważnie zajęłam się kiedy zaszłam w ciążę, a właściwie w jej połowie. Czyli tak na poważnie od 2020.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwsze prace robiłam dla rodziców i najbliższej rodziny, na imieniny, urodziny i inne okoliczności.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Wydaje mi się, że najmocniejszą moją stroną są w tej chwili albumy. Dają mi one duże pole do rozwijania swojej kreatywności, tworząc je mam najwięcej frajdy. Choć nie ukrywam, że kartki też uwielbiam robić.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Oprócz scrapu interesuję się dziećmi, ich rozwojem i potrzebami- nie bez powodu zrobiłam w tym kierunku przynajmniej kilka kursów. Poza tym zainteresowałam się również nieco fotografią, głównie fotografowaniem mojego synka oczywiście no i moich prac rzecz jasna!

What you do on a daily basis? I live in Germany on a daily basis and I am on maternity leave, taking care of my 17-month-old son.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have been dealing with handicrafts for a very long time, practically since I was a child. At the beginning it was a carving and a bas-relief, then a bit of decu, quilling, scrap, too, but it was just the way between work and everyday duties. I made the first cards around 2011. I took scrapbooking so seriously when I got pregnant, or in the middle of it. So seriously from 2020.
What was your first scrap work? I did my first works for my parents and immediate family, for name days, birthdays and other occasions.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I think albums are my strongest side at the moment. They give me a lot of room to develop my creativity, creating them I have the most fun. Although I must admit that I also love to make cards.
What else are you interested in besides scrapbooking? Apart from scrap, I am interested in children, their development and needs – I did at least a few courses in this field for a reason. Apart from that, I was also interested in photography a bit, mainly taking photos of my son, of course, and of course my works!

Karolina Grabska

Pseudonim: Papierowy Wilk. M

IG: @papierowywilk.karolag
FB: https://www.facebook.com/karolina.wujkiewicz/

Co robisz na co dzień? Na co dzień zajmuję się domem. Każdą wolną chwilę poświęcam na rękodzieło i udoskonalanie swoich umiejętności, pogłębianie wiedzy.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję już prawie 5 lat z małą przerwą. Przygodę ze scrapem zaczęłam ponieważ dostałam od znajomej kartkę, którą zamówiłam na ślub. Potem bardzo chciałam zrobić coś od siebie w prezencie dla bliskiej mi osoby.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Była to kartka wykonana metodą quillingu. Tak zaczęłam zagłębiać się w cardmaking, aż w końcu trafiłam na termin – scrapbooking i wciągnęłam się bez granic.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moimi najmocniejszymi stronami w rękodziele są albumy oraz projekty 3D. Lubię sama tworzyć kształty i sama je wycinać a co za tym idzie mogę chyba napisać, że się w tym specjalizuję.
Czym jeszcz się interesujesz oprócz scrapbookingu? Oprócz albumów i projektów 3D uwielbiam wyplatać makramy, oraz szyć lalki. To jedno z moich ostatnich zainteresowań, które sprawiają mi bardzo dużo radości. Lubię także malować, piec ciasta i torty, a w przyszłości planuję rozpocząć pisanie ikon.

What do you do on a daily basis? I take care of the house on a daily basis. I spend every free moment on handicrafts and improving my skills and deepening my knowledge.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scratching for almost 5 years now, with a little break.
My adventure with scrap started because my friend gave me a card that I ordered for my wedding. Then I really wanted to do something for myself as a gift for a loved one.
What was your first scrap work? It was a quilling card. That’s how I started to delve into cardmaking, and finally I hit the term – scrapbooking and I got involved with no limits.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My greatest strengths in handicrafts are albums and 3D projects. I like to create shapes myself and cut them myself, and therefore I can say that I specialize in this.
What else are you interested in besides scrapbooking? In addition to albums and 3D projects, I love to weave macrame and sew dolls. This is one of my last hobbies and I enjoy it a lot. I also like to paint, bake cakes and pies, and plan to start writing icons in the future.

Dalia Gritėnienė

pseudonim: dalika_creations

IG: @dalika_creations
FB: https://www.facebook.com/Dalika_creations-103909364912898/

Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem mamą dwóch chłopców. Praca zarobkowa w zwykłej pracy. I uwielbiam tworzyć coś w wolnym czasie. Fajne jest to, że chłopaki dołączają do mnie w pracach twórczych 🙂
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję już 4-5 lat. Dziewczyny na Litwie organizują raz w roku weekend z wycinkami. Tak więc mój pierwszy layout był w tym wydarzeniu. Mamy tyle utalentowanych dziewczyn.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Layout
Co jest Twoją najmocniejsza stroną? W czym się specjalizujesz? Uwielbiam robić layouty na kanwie lub na bermacie. Inspirują mnie piękne zdjęcia
Czym jeszcze interesujesz się poza scrapbookingiem? Interesuję się wieloma rzeczami: fotografią, sutaszem, koralikami, kartonażem, a teraz scrapbookingiem. Lubię próbować czegoś nowego i łączyć swoją wiedzę

What do you do on a daily basis? I’m mum of two boys. Working for a living in ordinary work. And love to create something on my free time. It’s fun, then boys join me in creative works 🙂
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scrapping already for 4-5 years. Girls in Lithuania are organising scrappbook weekend once a year. So, my first layout was in that event. So many talented girls we have.
What was your first scrap work? Layout
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I love to do layouts on canwas or big chipboards. Beautifull photos inspires me.
What else are you interested in besides scrapbooking? I’m interest in many things: photography, soutache, beadbeading, cartonage, now – scrapbooking. I like to try something new and combine my knowledge.

Edyta Hulka

pseudonim: Papierowa Hulka

IG:@papierowahulka
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100036964597016

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem mamą, zajmuję się domem i pracuję w kwiaciarni, co daje mi mnóstwo radości.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zaczęłam interesować się scrapbookingiem pod koniec 2017 roku.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Album.. Miał to być prezent dla odchodzącej na emeryturę – naprawdę wyjątkowej – wychowawczyni mojego najmłodszego syna. Dokonałam tego! Album powstał, został wręczony, a ja złapałam bakcyla, który nazywa się scrapbooking:) Od tamtej pory systematycznie wzbogacam swój warsztat, uczę się nowych rzeczy i podejmuję wyzwania.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moja najmocniejsza strona? Powiedziałabym, że to cierpliwość i systematyczność w dążeniu do wyznaczonego celu. Bardzo lubię też niekonwencjonalne podejście do realizacji różnych projektów, staram się, aby były niepowtarzalne. Kocham papiery! Piękne papiery scrapowe napędzają moją wyobraźnię, są motorem kreatywności! Staram się być uniwersalna pod względem wykonywania prac i nie zawężać się do jakiejś jednej ścieżki czy specjalizacji, to wprowadziłoby na moje biurko nudę, a ja po prostu lubię wyzwania. Do zobaczenia wkrótce:)

What do you do on a daily basis? On a daily basis, I am a mother, I take care of the house and work in a flower shop, which gives me a lot of joy.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started to be interested in scrapbooking at the end of 2017.
What was your first scrap work? Album .. It was supposed to be a gift for the retiring – really special – carer for my youngest son. I made it! The album was created, it was handed over, and I caught the bug called scrapbooking 🙂 Since then, I have been systematically enriching my workshop, learning new things and taking up challenges.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My strongest point? I would say that it is patience and systematic pursuit of the set goal. I also like an unconventional approach to the implementation of various projects, I try to make them unique. I love papers! Beautiful scrap papers fuel my imagination, they are the engine of creativity! I try to be universal in terms of my work and not narrow myself to any one path or specialization, it would put boredom on my desk, and I just like challenges. See you soon:)

Bonka Kalincheva

Pseudonim: Bonka

IG: @kalin_che
FB: https://www.facebook.com/bonkakalincheva

Czym się zajmujesz na co dzień? Jestem inżynierem mechanikiem z Płowdiw w Bułgarii. Od kilku lat jestem mamą, co dało mi możliwość realizowania swojej pasji do rzemiosła.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Moja przygoda ze scrapbookingiem zaczęła się w 2016 roku i od tego czasu jestem uzależniona. Zaczęłam od różnych mechanizmów wyskakujących, które znalazłam w wyskakujących książkach do samodzielnej nauki. Z czasem i wytrwałością nabyłam niezbędne umiejętności i mogę teraz tworzyć różne elementy pop-up do moich albumów i kartek. Do tworzenia niepowtarzalnych dzieł sztuki stosuję techniki eklektyczne, używam stempli, szablonów i wykrojników oraz tworzę własne kwiaty.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Moja pierwsza praca scrapowa zaczęła się od dwóch kartek, które przedstawiały piękno jesieni z jej opadłymi liśćmi i magię starych książek.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną? W czym się specjalizujesz? Ponieważ zawsze uwielbiałam tworzyć, próbowałam różnych hobby, takich jak szycie i robienie na drutach. Jednak pop-up okazał się moją ulubioną rozrywką. Oprócz magicznego świata pop-upów pociąga mnie twórcza różnorodność czasopism.
Co Cię jeszcze interesuje poza scrapbookingiem? Uwielbiam robić kwiaty z tkaniny, a także robić na drutach.

What do you do on a daily basis? I am a mechanical engineer from Plovdiv, Bulgaria. I have been a stay-at-home mom for a few years, which has given me the opportunity to follow my passion for crafts.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? My scrapbooking adventure started in 2016 and I’ve been hooked ever since. I started with various pop-up mechanisms that I found in pop-up self-study books. With time and persistence, I have acquired the necessary skills and I can now create various pop-up elements for my scrapbooks and cards. To make unique artwork, I apply eclectic techniques, use stamps, stencils and dies, and create my own flowers.
What was your first scrap work? My first scrap work began with two cards which represented the beauty of Autumn season with its fallen leaves, and the magic of old books.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? As I have always loved creating things, I have tried different hobbies such as sewing and knitting. However, pop-up has turned out to be my favorite pastime. In addition to the magical world of pop-ups, I am drawn to the creative variety of journals.
What else are you interested in besides scrapbooking? I love making fabric flowers and also knitting.

Viktoryia Kisel

Pseudonim: scrap_kisiel

IG: @scrap_kisiel
FB: https://www.facebook.com/Scrap_kisiel-110975154543733/

Co robisz na co dzień? Na co dzień zajmuję się scrapowaniem. To jest moim głównym źródłem dochodu.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję już prawie 7 lat. Nie pamiętam kto lub co mnie sprawiło, że zaczęłam to. Ale myślę, że coś ciekawego zobaczyłam na YouTube, kartkę ręcznie robioną albo album, i wtedy zrozumiałam, że chcę to robić.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Myślę, że to była kartka.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Najmocniejszą stroną jest to, że mogę pracować w różnych stylach, nie boję się próbować czegoś nowego. Specjalizuję się w kartkach o nietypowym kształcie, w pop-up albumach i albumach dekorowanych „na bogato”.

What do you do on a daily basis? My everyday work is scraping. This is my main source of income.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scraping for almost 7 years. I don’t remember who or what made me start this. But I think I saw something interesting on YouTube, a handmade card or an album, and then I realized that I wanted to do it.
What was your first scrap work? I think it was a card.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in?
The strongest point is that I can work in different styles, I’m not afraid to try something new. I specialize in cards of an unusual shape, in pop-up albums and albums decorated „richly”.

Anna Pomykała

Pseudonim: JumperArt – Kreatywny Świat Papieru

IG: @jumperart_ap
FB: https://www.facebook.com/jumperart.kreatywnyswiatpapieru

Co robisz na co dzień? Prywatnie jestem żoną oraz mamą 17 latka z pasją wędkarstwa. Pracuję w szkole podstawowej jako nauczyciel informatyki i matematyki. Dla moich uczniów stworzyłam koło Kreatywne robótki, na których zgłębiamy tajniki papieru.
Jak długo scrapujesz? Scrapuję od około 10 lat, chociaż na początku to quilling był moją pasją.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapbooking towarzyszył mi od pierwszych dni mojej pracy w szkole, wtedy nie potrafiłam go jeszcze nazwać. Jednak, gdy mój syn potrzebował zaproszeń na komunię od razu wiedziałam, że sama je wykonam. I właśnie tak rozpoczęłam przygodę z papierem.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwszą pracą, do której wracam z sentymentem był quillingowy ślubny box. Sama rysowałam szablony, wycinałam, kleiłam to, co potrzeba i… tak zostało mi do dzisiaj. Uwielbiam samodzielnie tworzyć bazy, chociaż jest to pracochłonne.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moją mocną stroną jest różnorodność. Nie zamykam się na jedną formę czy technikę. Najczęściej tworzę kartki, albumy, boxy, a ostatnio również malutkie karteczki ATC. Bardzo mi się spodobało kreatywne podejście do ozdób HDF, poznaję tajniki mediowania, a kwiaty z papieru i foamiranu wygniatam sama. Wokół mnie musi się coś dziać, nie lubię nudy.

What do you do on a daily basis? Privately, I am a wife and mother of a 17-year-old with a passion for fishing. I work in a primary school as a computer science and mathematics teacher. For my students, I created the Creative needlework circle, where we explore the secrets of paper.
How long have you been scrapping? I’ve been scraping for about 10 years, although quilling was my passion at first.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? Scrapbooking accompanied me from the first days of my work at school, then I couldn’t name it yet. However, when my son needed communion invitations, I knew immediately that I would make them myself. And that’s how I started my adventure with paper.
What was your first scrap work? The first work I returned to with sentiment was a quilling wedding box. I drew templates myself, cut out, glued what I needed and … that’s how I have stayed until today. I love creating bases on my own, although it is laborious.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? Diversity is my forte. I do not close myself to one form or technique. Most often I create cards, albums, boxes, and recently also tiny ATC cards. I really liked the creative approach to HDF decorations, I learn the secrets of mediation, and I knead the flowers from paper and foamiran by myself. There must be something going on around me, I don’t like boredom.

Satu Ronkainen

Pseudonim: Papirsaga

IG: @papirsaga
FB: https://www.facebook.com/SatuOtus

Czym się zajmujesz na co dzień? Pracuję jako koordynator w usługach rodzinnych. Wolny czas spędzam z moimi dwoma gigantycznymi psami i moim kochanym mężulkiem, oczywiście poza scrapem.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Rękodziełem zajmuję się odkąd pamiętam, moja mama też jest rzemieślnikiem i miała duży wpływ na moje zainteresowania. Odkryłam scrapbooking i zacząłem scrapować na co dzień 7 lat temu.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Zrobiłam album z wycinkami dla mojej kochanej siostrzenicy.
Co jest Twoja mocną stroną? W czym się specjalizujesz? Moje najsilniejszą stroną są mixed media, czy to na papierze, czy w dzienniku artystycznym.
Uwielbiam tworzyć tekstury w moich notatnikach, kartkach, tagach itp. z różnymi mediami.
Moim ulubioną formą są tagi z dużą ilością warstw lub ogólnie duża ilość warstw na dowolnej formie 🙂

What do you do on a daily basis? I work as a coordinator at family services. My free time I spend with my two giant dogs and my lovely hubby, besides crafting of course.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have been crafting as long as I remember, my mother is also a crafter and she has had a big influence on my interest in crafting. I discovered scrapbooking and started to craft on a daily basis 7 years ago.
What was your first scrap work?
I made a scrapbook album for my dear niece.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My strongest handicraft is mixed media, whether it is on paper crafts or art journaling. I love to make textures on my scrapbook layouts, cards, tags etc. with different mediums. My favourite craft is making tags with lots of layers, or just layers on any craft in general 🙂

Weronika Wernerowska

Nickname: Nika

FB: https://m.facebook.com/PapierowefantazjeNiki
blog: https://papierowefantazjeniki.blogspot.com/

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem pełnoetatową mamą dwóch chłopaków.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od 7 lat. Po urodzeniu pierwszego syna czułam straszną potrzebę odnalezienia swojej prawdziwej pasji, wcześniej było kilka, ale to nie było to „coś” co dodawało mi skrzydeł.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą była kartka z okazji Chrztu mojej Chrześniaczki, więc początki bardzo miło wspominam.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Bardzo lubię wykonywać bogato zdobione kartki, z własnoręcznie wykonanymi kwiatami, mnóstwem koronek czy tiulu i musowo brokat czy inne błyskotki. Scrapbooking pochłonął mnie w całości.

What do you do on a daily basis? I am a full-time mum of two boys.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scraping for 7 years. After the birth of my first son, I felt a terrible need to find my true passion, before that there were a few, but it was not something that gave me wings.
What was your first scrap job? My first job was a card on the Baptism of my goddaughter, so I have very fond memories of the beginnings
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I really like to make richly decorated cards, with handmade flowers, lots of lace or tulle and must-see brocade or other trinkets. Scrapbooking consumed me completely.