Idea Paper CT

Idea Paper CT 01.2024 – 06.2024

Create for us | Tworzą dla nas

Karolina Grabska

Pseudonim: Papierowy Wilk. M

IG:  https://www.instagram.com/papierowywilk.karolag/
FB: https://www.facebook.com/karolina.wujkiewicz/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCpm1CL37DGBlEWLHsOfFzTA
FUNPAGE: https://www.facebook.com/Wyczarowane/

Co robisz na co dzień? Na co dzień mieszkam i pracuję w Łodzi. Poza pracą w Fundacji, wolne chwile spędzam scrapując, lub oglądając filmy Science-fiction, dokumentalno-naukowe oraz komedie. Kocham zwierzęta i uwielbiam obcować z naturą. Moim największym marzeniem jest wyprawa na wielorybie Safari. 
Jak długo scrapujesz?
Scrapuję już prawie 5 lat z małą przerwą.Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem?Przygodę ze scrapem zaczęłam od chęci powtórzenia kartki. Byłam zauroczona jej detalami, wykonaniem, nieszablonowością. Zaczęłam zgłębiać temat coraz bardziej i tak powoli zbierałam swój warsztat.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa?
Doskonale ją pamiętam. Miałam nożyczki kartkę z bloku technicznego, paski quillingowe,  wykałaczkę, dziurkacz, klej i jakiś arkusz papieru ozdobnego. Tak powstała moja pierwsza praca, którą wręczyłam bliskiej mi osobie.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz?
Moimi najmocniejszymi stronami w rękodziele są albumy oraz projekty 3D. Lubię sama tworzyć i wycinać różnego rodzaju kształty a przeważnie miniaturowe mebelki. Co za tym idzie, mogę chyba napisać, że się w tym specjalizuję.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu?
Oprócz albumów i projektów 3D uwielbiam wyplatać makramy oraz szyć lalki. To jedno z moich ostatnich zainteresowań, które sprawiają mi bardzo dużo radości. Lubię także malować, piec ciasta i torty. Ostatnio zrobiłam kurs Graphic Designera, więc grafika cyfrowa to coś co powoli rozwijam.

What do you do on a daily basis? I take care of the house on a daily basis. I spend every free moment on handicrafts and improving my skills and deepening my knowledge.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scratching for almost 5 years now, with a little break.
My adventure with scrap started because my friend gave me a card that I ordered for my wedding. Then I really wanted to do something for myself as a gift for a loved one.
What was your first scrap work? It was a quilling card. That’s how I started to delve into cardmaking, and finally I hit the term – scrapbooking and I got involved with no limits.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My greatest strengths in handicrafts are albums and 3D projects. I like to create shapes myself and cut them myself, and therefore I can say that I specialize in this.
What else are you interested in besides scrapbooking? In addition to albums and 3D projects, I love to weave macrame and sew dolls. This is one of my last hobbies and I enjoy it a lot. I also like to paint, bake cakes and pies, and plan to start writing icons in the future.

Edyta Hulka

pseudonim: Papierowa Hulka

IG:@papierowahulka
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100036964597016

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem mamą, zajmuję się domem i pracuję w kwiaciarni, co daje mi mnóstwo radości.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zaczęłam interesować się scrapbookingiem pod koniec 2017 roku.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Album.. Miał to być prezent dla odchodzącej na emeryturę – naprawdę wyjątkowej – wychowawczyni mojego najmłodszego syna. Dokonałam tego! Album powstał, został wręczony, a ja złapałam bakcyla, który nazywa się scrapbooking:) Od tamtej pory systematycznie wzbogacam swój warsztat, uczę się nowych rzeczy i podejmuję wyzwania.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moja najmocniejsza strona? Powiedziałabym, że to cierpliwość i systematyczność w dążeniu do wyznaczonego celu. Bardzo lubię też niekonwencjonalne podejście do realizacji różnych projektów, staram się, aby były niepowtarzalne. Kocham papiery! Piękne papiery scrapowe napędzają moją wyobraźnię, są motorem kreatywności! Staram się być uniwersalna pod względem wykonywania prac i nie zawężać się do jakiejś jednej ścieżki czy specjalizacji, to wprowadziłoby na moje biurko nudę, a ja po prostu lubię wyzwania. Do zobaczenia wkrótce:)

What do you do on a daily basis? On a daily basis, I am a mother, I take care of the house and work in a flower shop, which gives me a lot of joy.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started to be interested in scrapbooking at the end of 2017.
What was your first scrap work? Album .. It was supposed to be a gift for the retiring – really special – carer for my youngest son. I made it! The album was created, it was handed over, and I caught the bug called scrapbooking 🙂 Since then, I have been systematically enriching my workshop, learning new things and taking up challenges.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? My strongest point? I would say that it is patience and systematic pursuit of the set goal. I also like an unconventional approach to the implementation of various projects, I try to make them unique. I love papers! Beautiful scrap papers fuel my imagination, they are the engine of creativity! I try to be universal in terms of my work and not narrow myself to any one path or specialization, it would put boredom on my desk, and I just like challenges. See you soon:)

Anna Pomykała

Pseudonim: JumperArt – Kreatywny Świat Papieru

IG: @jumperart_ap
FB: https://www.facebook.com/jumperart.kreatywnyswiatpapieru

Co robisz na co dzień? Prywatnie jestem żoną oraz mamą 18 latka z pasją wędkarstwa. Uwielbiam te rodzinne wyjazdy i kilkugodzinną ciszę. Cisza jest mi potrzebna gdyż jestem nauczycielką z pasją do scrapowania. Dla moich uczniów stworzyłam koło Kreatywne robótki, które działa od kilku lat.
Jak długo scrapujesz? Scrapuję od 11 lat, chociaż na początku to quilling był moją pasją.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapbooking towarzyszył mi od pierwszych dni mojej pracy w szkole, wtedy nie potrafiłam go jeszcze nazwać. Jednak, gdy mój syn potrzebował zaproszeń na komunię od razu wiedziałam, że sama je wykonam. I właśnie tak rozpoczęłam przygodę z papierem.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Pierwszą pracą, do której wracam z sentymentem był quillingowy ślubny box. Sama rysowałam szablony, wycinałam, kleiłam to, co potrzeba i… tak zostało mi do dzisiaj. Uwielbiam samodzielnie tworzyć bazy, chociaż jest to pracochłonne.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moją mocną stroną jest różnorodność. Nie zamykam się na jedną formę czy technikę. Najczęściej tworzę kartki, albumy, boxy, malutkie karteczki ATC. Bardzo mi się spodobało kreatywne podejście do ozdób HDF, HOME DECOR, próbuję mediowania, a kwiaty z papieru i foamiranu wygniatam sama. Wokół mnie musi się coś dziać, nie lubię nudy.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Nauczanie, scrapowanie, wspieranie syna w jego pasji wypełnia każdą wolna chwilkę w moim życiu. Lecz, gdy tylko mogę przeskoczyć w inną przestrzeń, to okazuje się, że uciekam w wirtualny świat grafiki komputerowej.
What you do on a daily basis? Privately, I am a wife and mother of an 18-year-old boy with a passion for fishing. I love these family trips and a few hours of silence. I need silence because I am a teacher with a passion for scrapping. For my students, I created a Creative Needlework circle that has been running for several years.
How long have you been scrapping? I have been scrapping for 11 years, although at the beginning quilling was my passion.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? Scrapbooking accompanied me from the first days of my work at school, then I couldn’t name it yet. However, when my son needed communion invitations, I immediately knew that I would make them myself. And that’s how I started my adventure with paper.
What was your first scrap work? The first work to which I return with sentiment was a quilling wedding box. I drew the templates myself, cut out, glued what was needed and … that’s how I’ve stayed until today. I love creating bases myself, although it is laborious.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? Diversity is my forte. I do not limit myself to one form or technique. Most often I create cards, albums, boxes, tiny ATC cards. I really liked the creative approach to HDF, HOME DECOR decorations, I try to mediate, and I knead paper and foamiran flowers myself. There must be something going on around me, I don’t like boredom.
What else are you interested in apart from scrapbooking?
Teaching, scrapping, supporting my son in his passion fills every free moment in my life. But as soon as I can jump into another space, it turns out that I am escaping into the virtual world of computer graphics.

Izabela Kostorz

FB: https://www.facebook.com/izabela.kostorz.9
FP: https://www.facebook.com/KreatywnyBajzel/
IG: @izabela_kostorz

Co robisz na co dzień? Co ja mogę o sobie Wam powiedzieć? Jestem 37 letnia babką występująca w roli żony i mamy dwójki nastolatków. Pracująca na standardowym, nie twórczym etacie. Uwielbiam góry, naturę i rower. Mam wiele zainteresowań, ale najbardziej uwielbiam twórczość. Każda okazja, każda forma i każdy dzień jest dla mnie okazją do kreatywnych i barwnych działań.
Jak długo scrapujesz? Ciężko stwierdzić jak długo scrapuje. Pasja na pewno już trwa kilka lat. ale już jako dziecko lubiłam tworzyć własne karteczki i upominki.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Takim chyba największym punktem od którego zaczęłam tworzyć kartki było pojawienie się moich dzieci. To z nimi zaczęłam tworzyć kartki dla bliskich na różne okazje. I tak z małego hobby urodziła się wielka pasja.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Z pewnością były to kartki okolicznościowe, tylko że kiedyś mówiłam na to laurki.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Uwielbiam kartki i wszelakie dekoracje z papieru. Ostatnio bardzo rozwijam właśnie formę, w której wykorzystuje scrap i próbuje za jego pomocą nadać zwykłym rzeczom niezwykły i klimatyczny wygląd. Uwielbiam prace, które nie tylko są piękne, ale i praktyczne. Takie, które mogą nam służyć każdego dnia: wszelkiego rodzaju kalendarze, notesy, pudełka, ramki. Ostatnimi czasy również wykorzystuje scrap przy rozpiskach bullet journala. To taka moja kolejna pasja. Właściwie z każdym dniem wiem, że ogranicza mnie tylko wyobraźnia.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Wszelakimi twórczymi działaniami. Uwielbiam rysunek, malarstwo i kaligrafię. Uwielbiam tematykę planowania i organizacji oraz metody planowania bullet journal. Bardzo lubię też majsterkowanie i wszelakie formy tworzenia z „recyklingu” oraz szycie. Poza twórczymi działaniami kocham naturę, góry i wyprawy rowerowe.
What do you do on a daily basis? What can I tell you about myself? I am a 37-year-old grandmother acting as a wife and we have two teenagers. Working in a standard, non-creative job. I love mountains, nature and cycling. I have many interests, but I love creativity the most. Every occasion, every form and every day is an opportunity for me to be creative and colorful.
How long have you been scrapping? It’s hard to tell how long he’s been scrapping. The passion has certainly been going on for several years. but as a child I liked to create my own cards and gifts.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? Probably the biggest point from which I started making cards was the arrival of my children. It was with them that I started creating cards for loved ones for various occasions. And so a great passion was born from a small hobby.
What was your first scrap work?They were certainly greeting cards, only I used to call them cards.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I love cards and all sorts of paper decorations. Recently, I’ve been developing a form in which I use scrap and try to give ordinary things an unusual and atmospheric look. I love works that are not only beautiful but also practical. The ones that can serve us every day: all kinds of calendars, notebooks, boxes, frames. Recently, he also uses scrap for bullet journal entries. This is my next passion. In fact, every day I know that I am only limited by my imagination.
What else are you interested in apart from scrapbooking? All creative activities. I love drawing, painting and calligraphy. I love planning and organization and bullet journal planning methods. I also really like DIY and all forms of creating from „recycling” and sewing. In addition to creative activities, I love nature, mountains and bicycle trips.

Katarzyna Pacwa

Pseudonim:ScrapPodula 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100042245059209 
IG – ScrapPodula

Co robisz na co dzień? Na co dzień pracuje oraz jestem szczęśliwą żoną i matką czwórki dzieci….tak czwórki🙂
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuje od około czterech lat. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w różnych warsztatach, co sprawia mi ogromną radość. Scrap jest dla mnie formą relaksu i rodzajem terapii w trudnych chwilach… pozwala mi się wyciszyć…. i jest dla mnie ukojeniem… po ciężkim dniu… Córcia dostała na urodzinki od mojej koleżanki kartkę z kotkami…taką ręcznie zrobioną. Bardzo spodobał mi się ten oryginalny i niepowtarzalny pomysł na prezent. Pierwszym krokiem była wizyta w Action i zakup kilku podstawowych materiałów do pracy… a potem to już wszystko potoczyło się błyskawicznie…- przepadłam🙈
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Na początku próbowałam swoich sił w robieniu prostych kartek. Następne były exploding boxy, pierwsze kwiaty z foamiranu…. no i dopiero po jakimś czasie odważyłam się stworzyć mój pierwszy album na zdjęcia całkiem od podstaw🙂
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Jestem uparta ( o ile można nazwać to mocną cechą😆) i dążę do postawionego sobie celu.
Ten kto stoi w miejscu, nie rozwija się… uważam, że małymi kroczkami ale byleby do przodu… Czasami coś nie wyjdzie za pierwszym, drugim, razem…. ale w końcu za piątym się uda. Tworzę różne kartki i boxy na wszelkie okoliczności, LO, metryczki oraz albumy. Kolejnym moim krokiem były próby z mix mediami… i tak obecnie również powstają u mnie mediowe projekty takie jak: pudełka, ramki na zdjęcia, szkatułki, home decory z użyciem past, farb, tuszy, wosków i odlewów żywicznych.
Czym się jeszcze interesuje oprócz scrapbookingu? Oprócz mojej pasji do papieru i nożyczek bardzo lubię intensywnie spędzać każdą wolną chwilę – nie lubię nudy. Chodzę na siłownię i lubię jeździć na rowerze. Z moją rodzinką robimy wypady w góry i nad jeziora, bardzo lubimy zwiedzać stare zamki i zamczyska…🙂 Oprócz tego nurkuje – kocham wodę. W zeszłym roku rozpoczęłam przygodę z pływaniem na desce SUP i się wykręciłam… Mam też kota o imieniu LUNA, który często dotrzymuje mi towarzystwa podczas scrapowania.
What do you do on a daily basis? I work every day and I am a happy wife and mother of four children …. yes four. How long have you been scrapping?Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scrapping for about four years. I am constantly expanding my knowledge and skills by participating in various workshops, which gives me great joy. Scrap is a form of relaxation for me and a kind of therapy in difficult times … it allows me to calm down … and is a relief for me … after a hard day … My daughter got a card with cats for her birthday from my friend… handmade. I really liked this original and unique gift idea. The first step was a visit to Action and buying some basic materials for work… and then it all happened in a flash… – I’m lost.
What was your first scrap work? At first, I tried my hand at making simple cards. Exploding boxes were next, the first foamiran flowers…. and only after some time I dared to create my first photo album from scratch.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I am stubborn (if you can call it a strong feature?) and I strive for my goal. The one who stands still does not develop … I think that in small steps, but only forward … Sometimes something will not work out the first time, the second time, together … but in the end it will work out. I create various cards and boxes for all circumstances, LO, certificates and albums. My next step was to try with mix media… and that’s how I currently create media projects such as: boxes, photo frames, caskets, home decor with the use of pastes, paints, inks, waxes and resin castings.
What else are you interested in apart from scrapbooking? In addition to my passion for paper and scissors, I really like to spend every spare moment intensively – I don’t like boredom. I go to the gym and I like cycling. With my family, we make trips to the mountains and lakes, we really like to visit old castles and castles … ? In addition, I dive – I love water. Last year I started my adventure with swimming on a SUP board and I turned around…
I also have a cat named LUNA, who often keeps me company while scrapping.

Barbara Kobylarz

FB: https://www.facebook.com/barbara.kobylarz.71/
IG:
https://www.instagram.com/barbarakobylarz1/

Co robisz na co dzień? Pracuję w szkolę – uczę logistyki.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuję od kilku lat – ale z przerwami. Wszystko zaczęło się od tego, że w pracy potrzebowaliśmy ręcznie robionych kartek na święta Bożego Narodzenia. Podjęłam się zadania i… tak jakoś zostało.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą był exploding box (wtedy jeszcze nie było gotowych baz) oraz kartki świąteczne.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Najwięcej robię kartek, bo o to najczęściej jestem proszona. W wolnej chwili lubię poeksperymentować z bazami czy kształtami.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam czytać – tematyka różna, wszystko zależy od nastroju.
What you do on a daily basis? I work in a school – I teach logistics.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scrapping for a few years, but off and on. It all started with the fact that we needed at work
handmade Christmas cards. I took up the task and … somehow it stayed.
What was your first scrap work? My first work was an exploding box (there were no bases yet) and Christmas cards.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I do most of the cards, because that’s what I’m most often asked to do. In my spare time, I like to experiment with bases and shapes.
What else are you interested in apart from scrapbooking? I love reading – all kinds of topics
depends on the mood. 

Monika Bartosik

Nickname: ScrapMonia

FB: https://www.facebook.com/ScrapMoniaa
IG: @scrapmonia_monika.bartosik

Co robisz na co dzień? Na co dzień jestem żoną cudownego mężczyzny, który wspiera mnie w mojej pasji oraz matką dwójki cudownych dzieci: 3 letniego Franka oraz 3 miesięcznej Sophi.
Jak długo scrapujesz? Scrapuje już od 2011 roku, choć wtedy nie wiedziała, że nazywa się to scrapbookingiem. Rękodziełem zajmuję się od dziecka, bo już jako bodajże 9-10 latka zajmowałam się rzeźbą i płaskorzeźba, by potem zająć się quillingiem i scrapbookinkiem. Scrapbookingiem tak zupełnie na poważnie (bo wcześniej średnio byłam zadowolona ze swoich prac) zajęłam się kiedy zaszłam w pierwszą ciążę, to dało mi kopa do zmian i rozwijania swojej pasji.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Już jako dziecko robiłam laurki dla rodziców. Wtedy nazywało się laurkami, bo o scrapie nie miałam pojęcia. Wiec rękodzieło jest ze mną od zawsze.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Kartki, zdecydowanie zaczynałam od kartek.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Myślę, że mogę śmiało stwierdzić, że moją najmocniejszą stroną są albumy. Tworząc je mogę się twórczo wyżyć i rozwijać, wymyślając coraz to nowsze rozwiązania.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Oprócz scrapu mój czas zajmują dzieci. Choć coraz częściej myślę o powrocie do płaskorzeźby. Odkąd ostatni raz trzymałam dłuto w ręce minęło 10 lat.
What you do on a daily basis? On a daily basis, I am the wife of a wonderful man who supports me in my passion and the mother of two wonderful children: 3-year-old Frank and 3-month-old Sophia.
How long have you been scrapping? She has been scrapping since 2011, although at that time she did not know that it was called scrapbooking. I have been doing handicrafts since I was a child, because as a 9-10 year old I was dealing with sculpture and bas-relief, and then I took up quilling and scrapbooking. I took up scrapbooking quite seriously (because before that I wasn’t satisfied with my work on average) when I got pregnant for the first time, it gave me a kick to change and develop my passion.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? As a child, I made cards for my parents. Then it was called laurki, because I had no idea about scrapie. So handicraft has always been with me. What was your first scrap job? Cards, I definitely started with cards.
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? I think I can safely say that albums are my strongest point. By creating them, I can creatively live and develop, inventing newer and newer solutions.
What else are you interested in apart from scrapbooking? In addition to scrap, my time is occupied by children. Although more and more often I think about returning to bas-relief. It’s been 10 years since I last held a chisel in my hand. 

Oleksandra Vashchuk

IG: https://instagram.com/sashura14?igshid=YmMyMTA2M2Y=
FB: https://www.facebook.com/RakushkaWorkshop

Co robisz na co dzień? Witam, mam na imię Oleksandra, pochodzę z arbuzowej stolicy Ukrainy, Cherson. Jakiś czas temu pracowałam jako lekarz i było to moje ulubione zajęcie. Potem urodziłam dwójkę dzieci i zaczęłam się nimi zajmować, naszym dużym domem i pięknym ogrodem. Miałam duży warsztat, w którym przygotowywałam dekoracje do dekoracji naszej rodzinnej restauracji, robiłam prace scrapowe i rysowałam.
Teraz mieszkam z rodziną w Austrii, w Wiedniu, w małym mieszkanku
i nie wiem, co będzie jutro. Ale mam stół, trochę narzędzi i mnóstwo
kreatywnych pomysłów w głowie.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Swoją przygodę ze scrapbookingiem rozpoczęłam 6 lat temu. Kiedy zamówiłam ręcznie robiony album w prezencie, zapłaciłam za niego i otrzymałam okropny produkt, którego nie mogłem zaprezentować. Miałam w swoim życiu wiele różnych zespołów projektowych. Craft O’Clock to dla mnie wielki zaszczyt i możliwość nie zwariowania w tym trudnym czasie. Doceniaj każdy dzień swojego życia i pamiętaj, aby znaleźć czas na kreatywność.

What do you do on a daily basis? Hello, my name is Oleksandra, I am from the watermelon capital of Ukraine, Kherson. A while ago I worked as a doctor and it was my favorite thing. Then I gave birth to two children and began to take care of them, our big house and beautiful garden. I had a large workshop where I prepared decor for decorating our family restaurant, did scrapbooking and drew. Now I live with my family in Austria, in Vienna, in a small apartment and I don’t know what will happen tomorrow. But I have a table, some tools and a lot of creative ideas in my head.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started scrapbooking 6 years ago. When I ordered a handmade album as a gift, paid for it, and received from the master a terrible product that could not be presented. I have had many different design teams in my life. Craft O’Clock is a great honor for me and the opportunity to not go crazy during this difficult time. Appreciate every day of your life and be sure to find time for creativity.

Angela Ziarelli

FB: https://www.facebook.com/angela.ziarelli

Co robisz na co dzień?
Obecnie jestem gospodynią domową (mam nadzieję, że nie zdesperowaną) i pełnoetatową mamą scraperką 3-letniego chłopca o imieniu Gian Domenico vel Dodo. Jestem administratorem grupy na Facebooku oraz członkiem i koordynatorem zespołu projektowego Bottega del Murrillo, włoskiego sklepu internetowego z materiałami kreatywnymi, a także jestem częścią zespołu projektowego włoskiej marki Yupplacraft.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem?
Zacząłem około 10 lat temu. Chciałam zrobić zaproszenia ślubne, więc kupiłam swoją pierwszą maszynę do wycinania i pierwszą tablicę do bigowania (którą nadal mam) i zaczęłam interesować się scrapbookingiem.
Dzięki dużej pracy i nauce udało mi się przez kilka lat współpracować z organizatorami ślubów, ale potem z powodu covida i przybycia małego Dodo musiałam zwolnić tempo.
Jaka była Twoja pierwsza praca związana ze złomem?
Album ze zdjęciami, który do dziś zazdrośnie pielęgnuję.
Jaka jest Twoja najmocniejsza strona w rękodziele? W czym się specjalizujesz?
Pracuję głównie z papierem, lubię patrzeć jakie cuda mogą z niego wyjść. Uwielbiam zdjęcia, uwielbiam łapać ulotne chwile, aby je śledzić. Minialbumy, flipbooki, dekoracje do domu ze zdjęciami, notesy podróżnicze, a od niedawna także projekty life, to projekty, które lubię robić i które sprawiają mi radość.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu?
Lubię tworzyć kartki i zawieszki, aby dawać je znajomym, a czasami lubię bawić się kolorami i pastami.

What do you do on a daily basis?
I am currently a housewife (I hope not desperate) and full-time scrapper mom of a 3-year-old boy named Gian Domenico aka Dodo. I am admin of the Fb group and am a member and the Design Team coordinator of Bottega del Murrillo, an Italian online shop of creative materials and I am also part of the Design Team of Yupplacraft an Italian brand 
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? 
I started about 10 years ago . I wanted to make my wedding invitations so I bought my first cutter and my first fold (which I still keep) and started to get into scrapbooking. With a lot of work and study I managed to collaborate several years with wedding planners to make wedding coordinates but then with covid and the arrival of the little dodo I had to slow down the pace 
What was your first scrap work? 
A photo album that I still jealously preserv. 
What is your strongest point in handicrafts? What do you specialize in? 
I work mainly with paper, I like to see how wonderful things can come out of it. I love photographs , I love capturing moments that fly by to keep track of them. Mini albums , flipbooks ,home decor with photographs, travel notebook pages and recently also project life, are projects that I enjoy making and make me happy. 
What else are you interested in apart from scrapbooking? 
I like to make cards and tags to give to friends, and sometimes I enjoy playing with colors and pastes 

Agnieszka Kuśmierz

FB: https://www.facebook.com/TrusKartkowo

Co robisz na co dzień?
Jestem terapeutką i pomagam dzieciom pokonywać ich trudności, by lepiej radziły sobie z codziennością. Uwielbiam pomagać im rozwijać skrzydła. Poza tym cieszę się każdą wolną chwilą spędzoną z moją rodzinką i kotem seniorem w pakiecie.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem?
Scrapuje ok. 8 lat. Gdy po raz pierwszy zobaczytam BIG Shot w akcji na jednym z warsztatów, wiedziałam, że muszę to mieć. To co można było wyczarować wykrojnikami sprawiło, że
szybko weszłam w scrapbooking głębiej i zaczęłam rozwijać moje hobby i próbować różnych możliwości.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa?
Pierwsze były kartki z okazji Dnia Babci Dziadka z gotową serwetką, listkami z wykrojnika i kwiatami z papieru. Byłam z nich na tamtą chwilę dumna, ale od tamtego czasu moje scrapowanie to już inna bajka. Koronki, wstążki, świecidełka, wycinanki a przede wszystkim tiul i sizal musi być niemalże w każdym projekcie.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz?
Najbardziej lubię robić róznego typu kartki oraz exploding boxy, tamborki i metryczki. Uwielbiam wprowadzać w moich pracach różnorodne dodatki, żeby na dłużej mój projekt przyciągnął oko, a osoba obdarowana mogła powoli odkrywać kolejne szczegóły. Mam nadzieję, że to mi
się udaje.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu?
Uwielbiam być blisko przyrody. Każdy kamyczek i robaczek może być pasjonujący. Piękno przyrody mnie zachwyca. Miłość do natury przelewam na moje dzieci.

[en] What do you do on a daily basis?
I am a therapist and I help children overcome their difficulties so that they can cope with everyday life better. I love helping them spread their wings. Apart from that, I enjoy every free moment spent with my family and my senior cat.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking?
I’ve been scrapping for about 8 years. When I saw BIG Shot in action for the first time at one of the workshops, I knew I had to have it. What could be conjured up with dies made it happen
I quickly got deeper into scrapbooking and started developing my hobby and trying different possibilities.
What was your first scrapbook wrk?
The first were Grandma’s Day cards with a ready-made napkin, die-cut leaves and paper flowers. I was proud of them at that moment, but since then my scrapping has been a different story. Lace, ribbons, tinsel, cutouts and, above all, tulle and sisal must be included in almost every project.
What is your strongest point in handicraft? What do you specialize in?
What I like most is making various types of cards, exploding boxes, embroidery hoops and labels. I love introducing various additions to my works so that my design attracts the eye for longer
the recipient could slowly discover more details. I hope it helps me
it works.
What else are you interested in apart from scrapbooking?
I love being close to nature. Every pebble and worm can be exciting. The beauty of nature amazes me. I pass on my love for nature to my children.

Marika Wieczorek

IG: @marrystylinson
FB: W pracowni kartek i pocztówek

Co robisz na co dzień?
Na co dzień pracuję w handlu, a każdą wolną chwilę po pracy wykorzystuję na tworzenie scrapbookingowych dzieł i podróżowanie- nawet do lokalnych, atrakcyjnych miejscówek. Działam też charytatywnie w organizacji pomagającej zwierzętom w potrzebie, bo zwierzaki są ogromnie ważną częścią mojego życia.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem?
Scrapuję od około 5 lat. Początkiem mojej przygody ze scrapbookingiem był właściwie postcrossing, czyli wymienianie się pocztówkami z różnymi osobami z całego świata. Pewnego dnia otrzymałam pięknie ozdobioną pocztówkę. Osoba, która mi ją wysłała ozdobiła rewers za pomocą mgiełek, tasiemek, stempli i rozmaitych papierów. To był mój pierwszy kontakt z pracą mixed-media. Później już sama zaczęłam się wdrażać w temat, zaczęłam wiele ozdabiać, zdobywać materiały, a już niedługo potem sama tworzyłam prace mixed-media, które z kolei były tylko początkiem do tworzenia kartek okolicznościowych.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa?
Moją pierwszą scrapową pracą była bożonarodzeniowa kartka, którą wykonałam w klasie maturalnej do konkursu szkolnego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Jeszcze wtedy w ogóle nie znałam pojęcia scrapbookingu i nie wiązałam swojej przyszłości z rękodziełem nawet mimo tego, że w tym konkursie zajęłam pierwsze miejsce. Pracę wykonałam, bo chciałam spróbować czegoś nowego i miałam na nią pomysł 🙂 Taka moja pierwsza „świadoma” praca scrapowa to kolaż wykonany metodą mixed-media. Był utrzymany w klimacie vintage i przedstawiał zwierzęta.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz?
Największa frajdę sprawia mi tworzenie rękodzieła papierniczego, czyli aktualnie są to kartki okolicznościowe. Moją specjalizacją są szczególnie personalizowane kartki, na których umieszczam konkretne motywy- wybrane przez zamawiających. Często są to motywy bardzo unikatowe i wyjątkowe. W swoich pracach umieszczam bardzo dużo wyciętych elementów, które przedstawiają kwiaty lub liście.
Czym interesujesz się jeszcze poza scrapbookingiem?
Uwielbiam przyrodę, a w szczególności kocham góry, w których odnajduję wewnętrzny spokój. W miarę możliwości staram się też często jeździć na koncerty i festiwale, które zawsze są przepełnione milionami wspomnień i dobrej zabawy. Lubię też czytać książki i różne artykuły o samorozwoju, a w ostatnim czasie bardzo spodobał mi się język szwedzki, więc jak tylko będę miała okazję, postaram się nauczyć chociaż podstawowych zwrotów w tym języku! 🙂

[en] What do you do on a daily basis?
I work in retail every day, and I use every free moment after work to create scrapbooking works and travel – even to local, attractive places. I also work for charity in an organization that helps animals in need, because animals are a very important part of my life.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking?
I’ve been scrapping for about 5 years. The beginning of my adventure with scrapbooking was actually postcrossing, i.e. exchanging postcards with various people from all over the world. One day I received a beautifully decorated postcard. The person who sent it to me decorated the reverse with mists, ribbons, stamps and various papers. This was my first contact with mixed-media work. Later, I started to learn the subject myself, I started decorating a lot, acquiring materials, and soon I was creating mixed-media works myself, which in turn were only the beginning of creating greeting cards.
What was your first scrapbook work?
My first scrapbook work was a Christmas card, which I made in high school for a school competition for the most beautiful Christmas card. Back then, I didn’t know the concept of scrapbooking at all and I didn’t associate my future with handicrafts, even though I took first place in this competition. I did the work because I wanted to try something new and I had an idea for it 🙂 My first „conscious” scrap work is a collage made using the mixed-media method. It had a vintage feel and depicted animals.
What is your strongest point in handicraft? What do you specialize in?
I have the most fun creating paper crafts, currently greeting cards. My specialization is personalized cards, on which I place specific motifs – selected by the customers. These are often very unique and exceptional motifs. In my works, I include a lot of cut-out elements that represent flowers or leaves.
What else are you interested in apart from scrapbooking?
I love nature, especially the mountains, where I find inner peace. If possible, I also try to go to concerts and festivals often, which are always filled with millions of memories and good fun. I also like reading books and various articles about self-development, and recently I have really liked the Swedish language, so whenever I have the opportunity, I will try to learn at least the basic phrases in this language! 🙂

Małgorzata Masiuk

FB: https://www.facebook.com/KreatywnyKacikGosi

Co robisz na co dzień?
Na co dzień pracuję w Bibliotece Uniwersyteckiej i wychowuję 2,5 letniego synka.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem?
Zaczęłam interesować się scrapbookingiem w 2016 r. Przez przypadek trafiłam na YT na filmik z albumem ręcznie robionym i przepadłam. Zanim zrobiłam swoja pierwszą pracę minęło kilka miesięcy. Myślę, że takim oficjalnym początkiem mojego scrapowania było założenie strony na FB w 2017 roku.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa?
Pierwszą pracą, jaką zrobiłam, był urodzinowy Exploding box dla mojej mamy. O dziwo ma go do dziś :).
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Moją  specjalnością są wszelkiego rodzaju warstwowe kartki, ozdobione ręcznie robionymi kwiatami czy to z foamiranu czy  z materiału. Kwiaty oczywiście robię sama  🙂 
Czym interesujesz się jeszcze poza scrapbookingiem?
Lubię  dobrą książkę, podróże i poznawać nowych ludzi.

[en] What do you do on a daily basis?
I work at the University Library and raise my 2.5-year-old son.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking?
I started to be interested in scrapbooking in 2016. By accident, I came across a video with a handmade album on YT and I was hooked. A few months passed before I did my first job. I think the official beginning of my scrapping was setting up a Facebook page in 2017.
What was your first scrapbook work?
The first job I made was a birthday Exploding box for my mother. Surprisingly, he still has it :).
What is your strongest point in handicraft? What do you specialize in?
My specialty are all kinds of layered cards, decorated with handmade flowers, either made of foamiran or fabric. Of course, I make the flowers myself 🙂
What else are you interested in apart from scrapbooking?
I like reading books, traveling and meeting new people.

Magdalena Nowicka

FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100071816447784
IG:https://www.instagram.com/magdalena_nowicka_mn/

Co robisz na co dzień?
Na co dzień życie rodzinne i zawodowe z powodzeniem godzę z zamiłowaniem do zdrowego stylu życia oraz rękodzieła.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem?
Scrapuję już około 15lat, moja przygoda ze scrapbookingiem zaczęła się zupełnie przypadkowo – wyjechałam na twórczy weekend, żeby udoskonalić mój warsztat z decoupagu oraz nauczyć się filcować na mokro. Jednym z warsztatów w pakiecie był warsztat scrapowy i o ile filcowanie i to jeszcze na mokro, okazało się totalnym niewypałem i zupełnie mi się nie spodoba to w cięciu papieru i embossingu na gorąco się zakochałam!
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Moja pierwsza scrapowa praca to był notes.
Co jest Twoja najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz?
Zdecydowanie najlepiej czuję się w cardmakingu i to właśnie najczęściej tworzę kartki. 
Czym interesujesz się jeszcze poza scrapbookingiem?
Poza scrapbookingiem interesuje się szeroko rozumianym zdrowym stylem życia i dietetyką. Wspieram kobiece biznesy ucząc fotografii mobilnej oraz pokazując jak się odnaleźć w świecie mediów społecznościowych. A jeśli chodzi o rękodzieło to uwielbiam szydełkowanie i haft krzyżykowy.

[en] What do you do on a daily basis?
On a daily basis, I successfully combine family and professional life with my passion for a healthy lifestyle and handicrafts.

How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have been scrapping for about 15 years, my adventure with scrapbooking started completely by accident – I went away for a creative weekend to improve my decoupage technique and learn how to wet felt. One of the workshops in the package was a scrapbooking workshop, and while wet felting turned out to be a total failure and I wouldn’t like it at all, I fell in love with paper cutting and hot embossing!
What was your first scrapbook work?
My first scrapbook work was a notebook.
What is your strongest point in handicraft? What do you specialize in?
I definitely feel best in cardmaking and that’s what I create cards most often.
What else are you interested in apart from scrapbooking?
Apart from scrapbooking, she is interested in a broadly understood healthy lifestyle and dietetics. I support women’s businesses by teaching mobile photography and showing how to find your way in the world of social media. And when it comes to crafts, I love crocheting and cross-stitch.

Jelena Borovika

FB: https://www.facebook.com/bright.beautyy

Czym się zajmujesz na co dzień?Pracuję dla dużej firmy zajmującej się międzynarodowym transportem towarowym. Cały swój wolny czas poświęcam robótkom ręcznym, głównie scrapbookingowi.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem?
Dawno temu, jakieś 12 lat temu, widziałam w Internecie, że ludzie robią kartki własnoręcznie.Ja też chciałam takie robić! Z biegiem lat to zainteresowanie nie słabnie!
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa?
Moją pierwszą pracą była kartka. Sprawia, że się teraz uśmiecham jak ją widzę. Od razu wiedziałam, że to nie jest to, czego chcę. Przeszukiwałam internet, kupowałam czasopisma i uczyłam się od znanych artystów.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz?
Pocztówki uważam za moją najmocniejszą stronę w scrapbookingu. Kartki ślubne, kartki dla dzieci… Uwielbiam tworzyć kartki dla mężczyzn. Ostatnio policzyłam, że zrobiłam ich już ponad tysiąc. Z wielką przyjemnością wykonuję również albumy.
Czym jeszcze się interesujesz poza scrapbookingiem?
Oprócz scrapbookingu zajmuję się również haftem krzyżykowym. 

[en] What do you do on a daily basis? 
I work for a big company in the international freight business. All my free time is devoted to needlework, mainly scrapbooking.
How long have you been scraping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking?  A long time ago, about 12 years ago, I saw on the Internet that people make cards with their own hands. And I also wanted to do beauty! Over the years, that interest has not waned!
What was your first scrap work?
My very first scrap card now makes me smile (see attached). I knew right away that it wasn’t what I wanted. I searched the internet, bought magazines, and learned from famous artists.
What is your strongest point in handicrafts?
What do you specialize in?I consider postcards to be my strongest point in scrapbooking. Wedding cards, children’s cards… I love to make cards for men. Recently, I counted that I have made over a thousand cards. )))I make scrapbooks with great pleasure too!
What else are you interested in apart from scrapbooking?
I am doing a lot of cross-stitching besides scrapbooking. Enclosed here is one of my latest works.