COVERS | PAPIER OKŁADKOWY

[EN] A laminated paper for covers – 170g . A specially laminated paper which is more resistant to abrasions during glueing covers of albums/notebooks and later during their use; also its size makes glueing cover of album/notebook with one sheet of paper possible :).
Product made in Poland.
[PL] Laminowany papier na okładki – 170g. Specjalnie laminowany papier, który dzięki temu jest bardziej odporny na zniszczenia podczas oklejania okładek i ich późniejszego użytkowania; ponadto jego rozmiar pozwala na oklejenie okładki albumu/notesu jednym arkuszem papieru :). Produkt wyprodukowany w Polsce.

SIZE: 60×24,2cm

SIZE: S: 2 SZT. 21x23cm, M: 47x20cm, L: 57x25cm.