BOY TOY

[EN] A set of paper 30,5×30,5 cm – (12×12′). A set of 6 sheets (12 patterns). Paper weight: 250g/m2.
[PL] Zestaw papierów 30,5×30,5 cm – (12×12 cali). Zestaw 6 arkuszy (12 wzorów). Gramatura papieru: 250g/m2.

[EN] A set of paper 20,3×20,3 cm – (8×8′). A set of 24 sheets (4×6 sheets). Paper weight: 190g/m2.
[PL] Zestaw papierów 20,3×20,3 cm – (8×8 cali). Zestaw 24 arkuszy (4×6 arkuszy). Gramatura papieru: 190g/m2.

[EN] A set of paper 20,3×20,3 cm – (8×8′). A set of 24 sheets (4×6 sheets). Paper weight: 190g/m2.
[PL] Zestaw papierów 20,3×20,3 cm – (8×8 cali). Zestaw 24 arkuszy (4×6 arkuszy). Gramatura papieru: 190g/m2.

[EN] A set of paper 15,25×15,25 cm – (6×6′). A set of 24 sheets (4×6 sheets). Paper weight: 250g/m2.
[PL] Zestaw papierów 15,25x 15,25 cm – (6×6 cali). Zestaw 24 arkuszy (4×6 arkuszy). Gramatura papieru: 250g/m2.

EXTRAS/DODATKI

EXTRAS/DODATKI