CONTACT

[EN]
You can contact us:

  • shop@hurt-craft-o-clock.pl — with all questions concerning products and terms of cooperation,
  • www.facebook.com/sklepcraftoclock/ — send a message if you need a short info about something.

The full company name is:
Kreatywna. Renata Ludwińska
ul. 11 Listopada 6, 16-080 Tykocin
European tax identification number: NIP PL 966-133-76-98

[PL]
Możesz się z nami skontaktować:

  • shop@hurt-craft-o-clock.pl – ze wszystkimi pytaniami dotyczącymi produktów i warunków współpracy,
  • www.facebook.com/sklepcraftoclock/ – wyślij wiadomość, jeśli potrzebujesz krótkiej informacji o czymś.

Kreatywna. Renata Ludwińska
ul. 11 Listopada 6, 16-080 Tykocin
NIP: PL 966-133-76-98