You Tube CT

You Tube CT 01.2024 – 06.2024

Create for us | Tworzą dla nas

Anastasiia Tysevych

IG: @anastasiiatisevich
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014241556212

Czym się zajmujesz na co dzień?Uwielbiam robić wszelkiego rodzaju projekty do scrapbookingu, ponieważ tak bardzo kocham papiery do scrapbookingu! Ale to LO i Home Decor są moimi ulubionymi.
Jak długo scrapujesz? Od ponad 8 lat – scrapbooking, mixed media.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Na facebooku oglądałam piękne LO, albumy i sama chciałam zrobić coś takiego.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą scrapową była kartka dla mojej szwagierki na jej 16 urodziny. Ale teraz zdaję sobie sprawę, że była okropna 🙂
Co jest Twoją najmocniejsza stroną w scrapbookingu? Nie wiem co jest moją najmocniejszą stroną, bo tak bardzo kocham wszystkie rodzaje i wszystkie style scrapbookingu 😉

What do you do on a daily basis? I love making all types of scrapbooking projects because I so so so love scrapbook papers! But layouts and some home decor things are my favorites.
How long have you been scrapping?
Our (scrapbooking, mixed media and mine) love longing for more than eight year.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have been seen a lot for beautiful cards, albums on facebook and wanted to make something like this myself.
What was your first scrap work? My very first scrapbook work was a card for my sister in law, for her 16th. But now I realise it was horrible.
What is your strongest handicraft? I don’t know what my strongest handicraft is because I so much love all types and all styles of scrapbooking 😉

Justyna Rabe

FB: https://www.facebook.com/rabusiowepasje/
IG: https://www.instagram.com/rabusiowe_pasje
YT: https://youtube.com/@rabusiowepasje8136

Co robisz na co dzień? W tym roku urodziłam drugie dziecko i aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim. Moje dni mijają głównie na opiece nad bobasem i jego starszą siostrzyczką.
Jak długo scrapujesz? Scrapuję od marca 2019.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Moją przygodę ze scrapbookingiem zaczęłam dzięki mojej przyjaciółce Agnieszce. Kiedyś podczas naszej video kawki Aga wciąż powtarzała słowo scrapbooking i exploding box, zaczęłam ją wypytywać o wszystko, a następnie przeglądałam milion stron w internecie. Od tamtej pory przepadłam w tym papierowym świecie.
Jaka była Twoja pierwsza scrapbookingowa praca? Kiedy poznałam scrapbooking byłam w ciąży, dlatego moją pierwszą pracą był album z tego cudownego okresu.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? Wydaje mi się, że moją najmocniejszą stroną są prace bogato zdobione z kwiatami, takie typowo kobiece projekty.
W czym się specjalizujesz? Uwielbiam robić albumy, exploding boxy i kartki, a ostatnio coraz częściej tworzę LO.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Uwielbiam piec ciasta i robić torty.
What do you do on a daily basis? This year I gave birth to my second child and am currently on maternity leave. My days pass mainly on taking care of baby and his older sister.
How long have you been scrapping?I’ve been scrapping since March 2019.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I started my adventure with scrapbooking thanks to my friend Agnieszka. Once, during our coffee video, Aga kept repeating the word scrapbooking and exploding box, I started asking her about everything, and then I browsed a million pages on the Internet. I’ve been lost in this
paper world ever since.
What was your first scrapbooking job? When I got to know scrapbooking, I was pregnant, so my first work was an album from this wonderful period.
What is your strongest point in handicrafts? It seems to me that my strongest points are works richly decorated with flowers, such typically feminine designs.
What do you specialize in? I love making albums, exploding boxes and cards, and lately I’ve been creating LO more and more often.
What else are you interested in apart from scrapbooking? I love baking cakes and making cakes.

Agnieszka Nowak

Nickname:  Twórcza Aga

YT: Twórcza Aga – YouTube
FB: Twórcza Aga | Poznan | Facebook

Co robisz na co dzień? Na co dzień pracuję z dziećmi, jestem nauczycielką z zamiłowania i z wyboru. Staram się zarażać dzieci moją twórczą pasją, uwielbiam tworzyć z nimi. Oprócz ogromnej pasji do scrapu oraz pracy którą od dziecka chciałam wykonywać, moją wielką miłością jest mój pies. W wolnych chwilach uwielbiam tworzyć w kuchni piekąc różnego rodzaju ciasta i ciasteczka.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Scrapuje od blisko 5 lat, ale wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że tak to się nazywa. Wszystko zaczęło się, gdy moje życie całkowicie się zmieniło, z zapracowanej nauczycielki stałam się stałą bywalczynią tylko w czterech ścianach domu. Na tym etapie swojego życia nie wiedziałam co zrobić ze swoim wolnym czasem, którego miałam zbyt wiele, a trzeba było coś robić by nie zwariować. Zaczęłam przeglądać filmiki na YouTube, czytać sporo blogów. Wtedy ujrzałam maszynkę do wykrojników, o której dokładnie chwilkę później zamarzyłam, obrałam to za cel, który dość szybko osiągnęłam. Od tego rozpoczęło się tworzenie mojej pracowni, która obecnie zajmuje już cały pokój. Gdy scrapuje nie myślę o niczym innym. Jest to taki trochę mój świat, do którego nie wpuszczam problemów dnia codziennego. Tworzenie bardzo mnie odpręża, a teraz gdy wiem że mogę inspirować nim innych sprawia mi jeszcze większą radość.
Jaka była Twoja pierwsza praca scrapowa? Swoją pierwszą scrapową pracę wykonałam robiąc zaproszenia i dekoracje na chrzciny mojej siostrzenicy, która skończyła już 11 lat. Potem zaczynałam od prostych kartek i tak dalej się to wszystko potoczyło.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną w rękodziele? W czym się specjalizujesz? Uważam, że moją najmocniejszą stroną w rękodziele jest to, że nie ograniczam się do jednego typu prac. Próbowałam już sporo typów rękodzieła, ale naprawdę dobrze czuję się w scrapie. Uwielbiam tworzyć explonding boxy, wszelkie pudełka do których bazy lubię robić sama oraz kartki najlepiej kwieciste.
Czym jeszcze się interesujesz oprócz scrapbookingu? Jeśli chodzi o rękodzieło to próbuję swoich sił w makramie, uwielbiam wykonywać skrzaty, aniołki, czy listki. Lubię formy, które wykonuję z gipsu, odlewy gipsowe, które uwielbiam malować również z racji zawodu z dziećmi. Od niedawna zaczęłam wykonywać świeczki sojowe. Poza rękodziełem uwielbiam długie spacery z moim psiakiem i jazdę na rowerze.
What do you do on a daily basis? I work with children every day, I am a teacher by passion and by choice. I try to infect children with my creative passion, I love creating with them. In addition to my great passion for scrap and the work I wanted to do since I was a child, my great love is my dog. In my free time, I love to create in the kitchen by baking various types of cakes and cookies.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been scrapping for nearly 5 years, but at that time I had no idea what it was called. It all started when my life completely changed, from a busy teacher, I became a regular visitor only within the four walls of the house. At this stage of my life I didn’t know what to do with my free time, which I had too much, and I had to do something to keep from going crazy. I started watching videos on YouTube, reading a lot of blogs. Then I saw a die-cutting machine, which I dreamed about a moment later, I set it as a goal, which I achieved quite quickly. From this began the creation of my studio, which now occupies the entire room. When I’m scrapping, I don’t think about anything else. This is a bit of my world, into which I don’t let the problems of everyday life. Creating relaxes me a lot, and now that I know that I can inspire others with it, it makes me even more happy.
What was your first scrap work? I made my first scrap work by making invitations and decorations for my niece’s christening, who turned 11 years old. Then I started with simple cards and that’s how it all went.
What is your strongest point in scrapbooking? What do you specialize in? I believe that my strongest point in handicraft is that I do not limit myself to one type of work. I’ve already tried a lot of types of crafts, but I feel really good in scrapie. I love creating exploding boxes, all boxes for which. I like to make bases myself and cards, preferably floral ones.
What else are you interested in apart from scrapbooking? When it comes to handicrafts, I try my hand at macrame, I love to make sprites, angels or leaves. I like forms that I make of plaster, plaster casts that I love to paint also because of my profession with children. I recently started making soy candles. Apart from crafts, I love long walks with my dog and cycling.