Mixed Media CT

Mixed Media CT 07.2022 – 12.2022

Create for us | Tworzą dla nas

Chaitali Dekhtawala

IG: @my_creative_color_palette
FB: https://www.facebook.com/chaitali.dekhtawala

Co robisz na co dzień? Jestem profesjonalnym korepetytorem dla wszystkich grup wiekowych. Jestem również członkiem 3 Stowarzyszenia Artystycznego w moim mieście.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co skłoniło Cię do rozpoczęcia przygody? Od dzieciństwa zawsze byłam kreatywna i kochałam rzemiosło artystyczne. Scrapować zaczęłam 4 lata temu. Przypadkowo wciągnęłam się w mixed media i scrapowanie podczas oglądania wideo na kanale YouTube. Dziś to pasja. Uwielbiam uczyć się i odkrywać nowe style i media.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Moja pierwsza praca scrapowa dotyczyła Art Show. Stworzyłam LO z użyciem mixed mediów na płótnie.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną?Uwielbiam tworzyć we wszystkich stylach, od Floral layouts…do Vintage…do Steampunk…do Shabby-Chic. Myślę jednak, że moim najsilniejszą stroną jest Altered Art.
W czym się specjalizujesz? Specjalizuję się w tworzeniu art decor technikami Mixed Media.

What do you do on a daily basis? I am a professional tutor and cater to all age groups. Also, I am a member of 3 Art Association of my town.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure? I have always been creative and loved art and crafts from childhood. But, I started scrapping 4 years Accidentally got hooked on mixed media and scraping while viewing a video on YouTube channel. But today it’s a passion. Love learning and exploring new styles, and mediums.
What was your first scrap work? My first scrap job was for an Art Show. I created a mixed media layout on canvas.
What is your strongest handicraft? I dore creating in all styles from Floral layouts…to Vintage…to Steampunk..to Shabby-Chic. However, I think my strongest handicraft is Altered Art.
What do you specialize in? I specialize in creating art decor with Mixed Media techniques.

Maria Lillepruun

IG: @magic_attic_maria
FB: https://www.facebook.com/MagicAtticDesign

Czym się zajmujesz na co dzień? Pracuję jako konserwator malarstwa i polichromii w państwowym ośrodku konserwatorskim w Tallinie w Estonii.
Jak długo scrapujesz? Aktywnie scrapuję od 2014 roku, a na zajęciach z mixed media od 2018 roku.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zawsze fascynowały mnie stare książki, więc moimi pierwszymi projektami były stare zeszyty. Od jakiegoś czasu śledzę online kilku twórców notebooków i pewnego dnia po prostu pomyślałam, że sama spróbuję. Wciąż jestem zachwycona 🙂
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Stosunkowo prosty notatnik w kolorze fioletowym stworzony od podstaw.
W czym się specjalizujesz? Co jest Twoją mocną stroną? Myślę, że jestem całkiem dobra w czyszczeniu i konserwacji starych przedmiotów, a także w postarzaniu i przerabianiu nowych. Zasadniczo robię to na co dzień. Bardzo lubię robić notatniki z mixed media.

What you do on a daily basis? I work as a painting and polychrome objects conservator in a state conservation centre in Tallinn, Estonia.
How long have you been scrapping? I have been scrapping actively since 2014, and teaching at mixed media art classes since 2018.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have always been fascinated with old books, so my first projects were vintage notebooks. I have been following several notebook crafters online for a while, and one day I just thought to give it a try myself. I am still on the hook 🙂
What was your first scrap job? A relatively simple purple cover notebook created from scratch.
What is your strongest handicraft? I think I am pretty good at cleaning and conserving old objects, as well as aging and altering new items. I basically do it on a daily basis.
What do you specialize in? Mixed media notebooks

Aditi Mahajan

IG: @addi.mahajan
FB: https://www.facebook.com/aditi.mahajan

Czym się zajmujesz na co dzień?Pracuję jako praktyk uzdrawiania, medium i terapeuta. Świadczę różne usługi uzdrawiania energetycznego, duchowego oczyszczenia i pośrednictwa dla potrzebujących. W ciągu dnia zagłębiam się w moje twórcze zajęcia – bawię się materiałami i kolorami, tworząc dzieła sztuki, które dają mi radość, pisząc opowiadania i wiersze, a przede wszystkim marząc.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zajmuję się rzemiosłem od około 8-9 lat. Kiedy odszedłem z pracy na pełen etat, postanowiłem wręczyć moim kolegom ręcznie robione prezenty, co doprowadziło do rozpoczęcia mojej przygody ze scrapbookingiem i mixed mediami. Moja mama była wielką inspiracją, ponieważ jest artystką. Wraz z nią założyliśmy Dots to Lines, rzemieślniczy biznes wystroju wnętrz. Ponieważ był to biznes na małą skalę, mogłyśmy przetrwać aspekty komercyjne i od tego czasu kontynuujemy tworzenie, pracując w zespołach projektowych, inspirując ludzi i przyjmując niestandardowe zamówienia.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Zaczęłam od tworzenia albumów i layoutów do scrapbookingu. Był to świetny sposób na dokumentowanie wspomnień, a ludzie składali zamówienia na utrwalanie swoich cennych wspomnień. Pamiętam, jak robiłam wiele dzienników ciążowych i albumów dla przyszłej mamy.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną? W czym się specjalizujesz? Specjalizuję się w sztuce w stylu mixed media i uwielbiam tworzyć strony dziennika. Lubię wszelkiego rodzaju projekty, albumy, płótna, rozkładówki, tagi, kartki itp. Zawsze pociąga mnie głębszy sens życia i emocje, które łączę z moją sztuką i moimi dziełami. Dlatego każdy projekt ma swoją historię do opowiedzenia. Używam żywych kolorów i chlapań, które oznaczają wolność i rozświetlają. Lubię robić papier, tworzyć LO, rozkładówki, tagi, płótna, albumy.

What do you do on a daily basis? I work as a healing practitioner, medium and therapist. I provide various energy healing, spiritual clearings and mediumship services to those in need. During the day I delve into my creative pursuits- playing with materials and colours, creating pieces of art that give me joy, writing stories and poems and mostly daydreaming.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I’ve been crafting since about 8-9 years now. When I left my full time job, I decided to give my colleagues hand made gifts, that then led to the start of my scrapbooking and mixed media journey. My mother was a great inspiration, since she’s an artist. Along with her, we started Dots to Lines, a handcrafted Home Decor Business. Since it was a small scale business, we could survive the commercial aspects, and ever since we continue crafting, being in design teams, inspiring people and taking custom orders.
What was your first scrap work? I started with making scrapbooking albums and layouts. It was a great way to document memories, and people placed orders to capture their precious memories. I remember making a lot of Pregnancy journals, and mom-to-be albums.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? I specialise in mixed media style art, and I love creating journal pages. I enjoy all kinds of projects, albums, canvases, journal spreads, tags, cards etc. I’m always attracted to the deeper meaning of life and emotions and I connect that to my art and my creations. Therefore, every project has a story to tell. I use vibrant colours and splatter that denotes freedom and spreads radiance. I enjoy paper crafting, creating layouts, journal spread, tags, canvases, albums and altered art.

Margarita Shkludova

IG: @eplusi_handmade
FB: https://www.facebook.com/margarita.shkludova

Czym się zajmujesz na co dzień? Teraz jestem gospodynią domową. Interesuje mnie również dekorowanie mebli i domu.
Jak długo scrapujesz? Kto lub co sprawiło, że zacząłeś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Moja przygoda ze scrapbookingiem zaczęła się w grudniu 2015 roku. Zbliżały się święta Nowego Roku i chciałam zadowolić przyjaciół czymś uroczym i niezwykłym.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Moimi pierwszymi pracami scrapowymi były kartki świąteczne.
Co jest Twoją mocną stroną? W czym się specjalizujesz? Przede wszystkim lubię tworzyć płótna i makiety. Uwielbiam mixed media. To niesamowita magia łączenia farb, papierów, elementów dekoracyjnych w cudowne przedmioty artystyczne. Każdy z moich projektów odzwierciedla mój nastrój, moje przemyślenia. Lubię robić projekty, w których jest coś do przemyślenia.
Czym jeszcze interesujesz się poza scrapbookingiem? Uwielbiam ciekawe książki, podróże, przyrodę. Bardzo często swoją inspirację i energię życiową czerpię z natury.

What do you do on a daily basis? Now I am a housewife. I am also interested in decorating furniture and home.
How long have you been scrapping? Who or what made you start your adventure with scrapbooking? My scrapbooking adventure began in December 2015. The New Year holidays were approaching and I wanted to please my friends with something cute and unusual.
What was your first scrap work? So my first scrap-works were Christmas cards.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? Most of all I like to create canvases and layouts. I love mixed media. This is an incredible magic of mixing paints, papers, decorative elements into wonderful art objects. Each of my projects reflects my mood, my thoughts. I like to do projects in which there is something to consider and something to think about.
What else are you interested in besides scrapbooking?
I love interesting books, traveling and nature. Very often I draw my inspiration and life energy from nature.

Anastasiia Tysevych

IG: @anastasiiatisevich
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100014241556212

Czym się zajmujesz na co dzień?Uwielbiam robić wszelkiego rodzaju projekty do scrapbookingu, ponieważ tak bardzo kocham papiery do scrapbookingu! Ale to LO i Home Decor są moimi ulubionymi.
Jak długo scrapujesz? Od ponad 8 lat – scrapbooking, mixed media.
Kto lub co sprawiło, że zaczęłaś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Na facebooku oglądałam piękne LO, albumy i sama chciałam zrobić coś takiego.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Moją pierwszą pracą scrapową była kartka dla mojej szwagierki na jej 16 urodziny. Ale teraz zdaję sobie sprawę, że była okropna 🙂
Co jest Twoją najmocniejsza stroną w scrapbookingu? Nie wiem co jest moją najmocniejszą stroną, bo tak bardzo kocham wszystkie rodzaje i wszystkie style scrapbookingu 😉

What do you do on a daily basis? I love making all types of scrapbooking projects because I so so so love scrapbook papers! But layouts and some home decor things are my favorites.
How long have you been scrapping?
Our (scrapbooking, mixed media and mine) love longing for more than eight year.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I have been seen a lot for beautiful cards, albums on facebook and wanted to make something like this myself.
What was your first scrap work? My very first scrapbook work was a card for my sister in law, for her 16th. But now I realise it was horrible.
What is your strongest handicraft? I don’t know what my strongest handicraft is because I so much love all types and all styles of scrapbooking 😉

Anat Weksler

IG: @anatwek
FB: https://www.facebook.com/groups/1008814260021799/user/1834007430

Czym się zajmujesz na co dzień? Mam pracę i zaraz po skończeniu biegnę do mojego pokoju scrapowego który kocham!
Jak długo scrapujesz? Od 2015.
Kto lub co sprawiło, że zacząłeś swoją przygodę ze scrapbookingiem? Zobaczyłam w Internecie wspaniały projekt Mixed Media i poszłam na warsztaty wspaniałej Artystki Oli Khomenok, która szybko stała się moją najlepszą przyjaciółką.
Jaka była twoja pierwsza praca scrapowa? Kartki, teraz wiem, że były okropne.
Co jest Twoją najmocniejszą stroną? W czym się specjalizujesz? Przerabianie przedmiotów, zwłaszcza pudełek. Teraz są to Junk Journale.

What do you do on a daily basis? I have a Job and immediately after finishing I go running to my craft room which I love.
How long have you been scrapping? Since 2015.
Who or what made you start your adventure with scrapbooking? I saw a gorgeous Mixed Media project on the Internet and went to a workshop of a great Artist Ola Khomenok, who quickly became my best friend.
What was your first scrap work? Some cards, now I know they were horrible.
What is your strongest handicraft? What do you specialize in? Object altering, especially boxes. Now I’m very much into Junk Journal